Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2023

Projekty

Menu dla: Projekty

Artykuły

 • Oświadczenia granty PPGR

  Szanowni Państwo,
  zgodnie z zapisami umowy darowizny przekazania sprzętu komputerowego lub tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujemy, że Obdarowany ma obowiązek złożenia oświadczenia, że sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z założeniami projektu w okresach co 6 miesięcy przez 2 lata od jego zakończenia przez Darczyńcę tj. Gminę Grzmiąca.

  Zgodnie z założeniami programu za zakończenie zadania rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego, które nastąpiło dnia 17 lutego 2023 roku.

  W związku z powyższym pierwsze Oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r.

  Czytaj Więcej o: Oświadczenia granty PPGR
 • Umowa na Regionalne Centrum Szkoleniowego OSP i MDP w miejscowości Grzmiąca

  Dnia 6 marca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzmiąca na utworzenie „Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych".

  Z ramienia Województwa Zachodniopomorskiego umowę parafował Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz i Wicemarszałek Tomasz Sobieraj, Gminę Grzmiąca zaś reprezentował Wójt Patryk Makowski.

  Czytaj Więcej o: Umowa na Regionalne Centrum Szkoleniowego OSP i MDP w miejscowości Grzmiąca
 • Piekna Zachodniopomorska Wieś 2023

  Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił V edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023.

  Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

  Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa z terenu każdej gminy.

  Czytaj Więcej o: Piekna Zachodniopomorska Wieś 2023
 • Granty sołeckie 2023

  Uwaga Sołtysi oraz Rady Soleckie

  Start 13.02.2023 r.

  Zakończenie 13.03.2023 r.

  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2023”.

  Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

  Pula środków w konkursie 2.700.000,00 zł

  Czytaj Więcej o: Granty sołeckie 2023
 • Sołtys Roku 2023

  Dnia 19 stycznia na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ogłoszono konkurs na „Sołtys Roku” 2023.
  Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione.
  Na laureatów sprawujących swoją funkcję przez co najmniej cały rok 2022 oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 tys. zł.
  Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł. Konkurs ma charakter otwarty.
  Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.
  Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca br.

  Czytaj Więcej o: Sołtys Roku 2023
 • Związk ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka

  Dnia 17 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta w Szczecinku odbyło się spotkanie wszystkich włodarzy gmin powiatu szczecineckiego, w tym starosty oraz burmistrza miasta Szczecinek podczas, którego podpisano Porozumienie Powiatowo-Gminnego w sprawie ustanowienia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT MOF Szczecinka.

  Czytaj Więcej o: Związk ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka
 • Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławno

  Szanowni Państwo,
  Kolejna inwestycja na terenie gminy Grzmiąca zostanie zrealizowana dzięki środkom zewnętrznym. Tym razem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, o które aplikowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławno, gmina Grzmiąca”.

  Czytaj Więcej o: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławno
 • Wyjątkowo ważne wydarzenie dla Sołectwa Sławno !

  Dziś w Urzędzie Gminy Grzmiąca została zawarta kolejna umowa w ramach programu Rządowego Funduszu #PolskiŁad: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej i zjazdów w miejscowości Sławno”.
  Z ramienia Wykonawcy dokumenty parafował Robert Małyszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Handlowych Robert Małyszek. Gminę Grzmiąca reprezentował zaś Wójt Patryk Makowski przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Golczyk.

  Czytaj Więcej o: Wyjątkowo ważne wydarzenie dla Sołectwa Sławno !
 • Oficjalny odbiór stacji meteorologicznej

  Z wielką radością informujemy, że dnia 28 listopada br. odbył się oficjalny odbiór stacji meteorologicznej posadowionej w okolicach miejscowości Lubogoszcz, na działce o numerze ewidencyjnym 28, obręb Lubogoszcz, gm. Grzmiąca.
  W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jakub Hardie – Douglas, Zastępca Dyrektora Wydziały Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Krzysztof Berest, Wiceprezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Jerzy Mariak, w imieniu Starosty Powiatowego Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Magdalena Łosiewicz, Delegat Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinku Marek Szoć oraz Członek Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinku Józef Wygonny.

  Czytaj Więcej o: Oficjalny odbiór stacji meteorologicznej

Banery/Logo