Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Artykuły

 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków

  Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone wyniki naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z wielką radością przekazujemy informację, że z czterech złożonych wniosków dwa zostały pozytywnie ocenione. Gmina Grzmiąca otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 684 000,00 zł, którą przekaże w formie dotacji na remont kościołów.

  Dzięki temu wsparciu będzie możliwy:

  • Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. św. Stanisława BM w Nosibądach - kwota dofinansowania to 539.000,00 zł
  • Wykonanie badań i opracowanie dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia remontu kościoła w Grzmiącej - przyznane wsparcie to 145.000,00 zł
  Czytaj Więcej o: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 • Modernizacja i doposażenie PSZOK

  W miniony piątek w Urzędzie Gminy Grzmiąca parafowano umowy na realizację zadania pn. "Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w popegeerowskiej miejscowości Grzmiąca".

  Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 1.720.095,44 zł, w tym 1.685.693,53 zł (98%) stanowi promesa wystawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a zadanie dofinansowane zostało w ramach programu Rządowego Funduszu #PolskiŁad: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR.

  Wkład własny Gminy Grzmiąca to kwota w wysokości 34.401,91 zł, co stanowi zaledwie 2% wartości całej inwestycji.

  Zadanie to zostało podzielone na dwie części. Zakres części I zamówienia obejmuje przedsięwzięcie pn. „Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i urządzeniami”, które zrealizuje lokalna firma ROLTOP Sp. z o.o. Natomiast II część zamówienia to „Montaż wagi najazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórka muru oporowego”. Inwestycja ta zostanie wykonana przez Zakład Usługowo Handlowy Robert Małyszek.

  Czytaj Więcej o: Modernizacja i doposażenie PSZOK
 • Podpisanie umowy na przebudowę dróg osiedlowych przy ulicy Bobolickiej w Grzmiącej

  W poniedziałkowe popołudnie odbyło się podpisanie umowy w ramach programu Rządowego Funduszu #PolskiŁad: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w popegeerowskiej miejscowości Grzmiąca”.

  Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Grzmiąca reprezentowaną przez Wójta Patryka Makowskiego a Zakładem Usługowo Handlowym reprezentowanym przez Pana Roberta Małyszka. Równorzędnie została również zawarta umowa z inspektorem nadzoru. Nad prawidłowym wykonaniem tej inwestycji czuwać będzie Pan Tomasz Antolak.

  W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Golińska, Radna Rady Gminy Grzmiąca Magdalena Strzelec oraz Sołtys Sołectwa Grzmiąca Grażyna Pawłowska.

  Czytaj Więcej o: Podpisanie umowy na przebudowę dróg osiedlowych przy ulicy Bobolickiej w Grzmiącej
 • Oficjalny odbiór drogi w Sławnie

  W poniedziałek 12 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej i zjazdów w miejscowości Sławno” zrealizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Gmina Grzmiąca na wykonanie zadania otrzymała promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.235.000,00 zł, co stanowiło 90,93 % ostatecznej wartości projektu. Wkład Gminy Grzmiąca to kwota 123.149,76 złotych.

  Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 1.358.149,76 zł.

  Swoją obecnością szczycili m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Golińska, Wykonawca robót drogowych Robert Małyszek, projektant i inspektor nadzoru Tomasz Antolak, Radni Rady Gminy Grzmiąca, Sołtys Sołectwa Sławno Pani Małgorzata Siara oraz lokalna społeczność.

  Czytaj Więcej o: Oficjalny odbiór drogi w Sławnie
 • Wyjątkowo ważne wydarzenie dla Sołectwa Sławno !

  Dziś w Urzędzie Gminy Grzmiąca została zawarta kolejna umowa w ramach programu Rządowego Funduszu #PolskiŁad: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej i zjazdów w miejscowości Sławno”.
  Z ramienia Wykonawcy dokumenty parafował Robert Małyszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Handlowych Robert Małyszek. Gminę Grzmiąca reprezentował zaś Wójt Patryk Makowski przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Golczyk.

  Czytaj Więcej o: Wyjątkowo ważne wydarzenie dla Sołectwa Sławno !
 • Oficjalne otwarcie ulicy Spółdzielczej

  Dnia 07 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie pierwszej inwestycji zrealizowanej w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I, pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielczej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzmiąca”.

  W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Golińska, Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski, Radna Rady Gminy Grzmiąca Magdalena Strzelec, Radna Rady Gminy Grzmiąca Danuta Babiak oraz Sołtys Sołectwa Grzmiąca Grażyna Pawłowska.

   

  Czytaj Więcej o: Oficjalne otwarcie ulicy Spółdzielczej
 • Kompleksowa przebudowa drogi w miejscowości Mieszałki

  Dziś odbyło się podpisanie drugiej już umowy w ramach programu Rządowego Funduszu #PolskiŁad: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszałki".

  Z ramienia Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Sp. z o.o., umowę parafował Prezes Pan Bartosz Kłosowski, Gminę Grzmiąca zaś reprezentował Wójt Patryk Makowski przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Golczyk. Równorzędnie została zawarta umowa z inspektorem nadzoru. Nad prawidłowym wykonaniem inwestycji czuwać będzie Pan Tomasz Antolak.

  W wydarzeniu reprezentując Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Poseł na Sejm RP Panią Małgorzatę Golińską uczestniczyły Radna Rady Gminy Grzmiąca Magdalena Strzelec oraz Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Małgorzaty Golińskiej Monika Łuszkiewicz.

  Czytaj Więcej o: Kompleksowa przebudowa drogi w miejscowości Mieszałki
 • Kompleksowa przebudowa ulicy Spółdzielczej

  Wczoraj (28 lutego br.) odbyło się podpisanie pierwszej umowy w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Spółdzielczej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzmiąca" z przedstawicielem Wykonawcy robót - POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
   
  Z ramienia POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. umowę parafował Pełnomocnik Pan Przemysław Kowalczyk, Gminę Grzmiąca zaś reprezentował Wójt Patryk Makowski przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Golczyk.

   

  Czytaj Więcej o: Kompleksowa przebudowa ulicy Spółdzielczej

Banery/Logo