Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja jest powoływana przez Wójta Gminy Grzmiąca Zarządzeniem Nr 103/2021 z dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 41 ust. 4 w/w ustawy). Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa Rada Gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład komisji

 1. Marzena Sztygowska – Przewodnicząca
 2. Ramona Wójcicka – Sekretarz
 3. Jadwiga Bierkowska – członek
 4. Danuta Jankowska – członek
 5. Irena Kubisa – członek
 6. Krzysztof Trybulski – członek

Zadania komisji

Do zadań Komisji zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy:

 1. Opiniowanie i koordynowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Grzmiąca.
 2. Opiniowanie sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii.
 4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 5. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawanie i podawane są napoje alkoholowe).
 6. Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
 7. Pozyskiwanie informacji od Policji, Pracowników Socjalnych GOPS, Nauczycieli, Wychowawców informacji dotyczących przemocy w rodzinach, demoralizacji nieletnich, zakłóceniach porządku.
 8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych jako podstawy do wszczęcia postępowania o podjęcie leczenia odwykowego.
 9. Przygotowywanie wniosków do Sądu o poddanie się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 10. Ustalenie czy w rodzinie nie dochodzi do przemocy fizycznej i psychicznej nad członkami rodziny.
 11. Przygotowywanie wniosków do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego art. 207 KK oraz art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 12. Monitorowanie, czy obrót alkoholem nie narusza przepisów ustawy oraz przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Przygotowywanie i opiniowanie wniosków o cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 14. Inicjowanie działań mających na celu ograniczanie konsumpcji napojów alkoholowych w określonych miejscach lub czasie na terenie Gminy.

Akty prawne

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzmiącej

ul. 1 Maja 7

78-450 Grzmiąca

Informacji udziela:

Ramona Wójcicka

pokój nr 205

Tel. (94) 3736810 wew. 55

e-mail: r.wojcicka@grzmiaca.org.pl

Autor: Ramona Wójcicka

Banery/Logo