Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Ciepłe Mieszkanie

Artykuły

 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie - nabór II” dla beneficjenta końcowego Gminy Grzmiąca

  Wójt Gminy Grzmiąca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – Nabór 2” dla mieszkańców budynków wielorodzinnych z terenu gminy Grzmiąca.

  CEL PROGRAMU:

  Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie – Nabór 2” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

  Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu. Budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem musi być zlokalizowany na terenie gminy Grzmiąca.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie - nabór II” dla beneficjenta końcowego Gminy Grzmiąca
 • Kolejne umowa w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

  W miniony czwartek, 21 marca br. Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski parafował kolejną umowę z beneficjentem końcowym Panem Marianem Barcewiczem w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców budynków wielorodzinnych z terenu gminy Grzmiąca.

  W wyniku realizacji zadania planuje się wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go nowoczesnym kotłem na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. Beneficjent końcowy może otrzymać środki na wykonanie powyższej inwestycji w wysokości do 15 000 zł (30 %) kosztów kwalifikowanych.

  Gratulujemy i życzmy pomyślności przy realizacji inwestycji.

  Czytaj Więcej o: Kolejne umowa w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"
 • Deklaracja wyrażająca chęć udziału w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie" - edycja II

  Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski kolejny raz zamierza aplikować o środki na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Grzmiąca w ramach  programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – edycja II” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez gminę oraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie między gminą a WFOŚiGW w Szczecinie rozpocznie się procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie od mieszkańców Gminy Grzmiąca.

  BUDYNEK WIELORODZINNY OBJĘTY PRZEDSIĘWZIĘCIEM MUSI BYĆ ZLOKALIZOWANY NA TERENIE GMINY GRZMIĄCA !!!

  Czytaj Więcej o: Deklaracja wyrażająca chęć udziału w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie" - edycja II
 • Kolejne umowa w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

  W miniony piątek, 5 maja br. w Urzędzie Gminy Grzmiąca wójt Patryk Makowski parafował kolejną umowę z beneficjentem końcowym Panią Iwoną Wachnik w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców budynków wielorodzinnych z terenu gminy Grzmiąca.
  W wyniku realizacji zadania planuje się wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go nowoczesną pompą ciepła. Dodatkowo beneficjent końcowy może otrzymać środki na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymianę okien i drzwi w wysokości do 37 500 zł (90 %) kosztów kwalifikowanych !
  Gratulujemy i życzmy pomyślności przy realizacji inwestycji !

  Czytaj Więcej o: Kolejne umowa w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"
 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego Gminy Grzmiąca

  Wójt Gminy Grzmiąca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców budynków wielorodzinnych z terenu gminy Grzmiąca.

  CEL PROGRAMU:

  Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

  Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego Gminy Grzmiąca
 • Dofinasowanie z programu CIepłe Mieszkanie

  Szanowni Państwo,
  dobre wieści dla mieszkańców budynków wielorodzinnych !

  Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 27.01.2023 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanowił udzielić Gminie Grzmiąca dofinansowania w formie dotacji w wysokości do kwoty 160.000,00 zł, w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

  Czytaj Więcej o: Dofinasowanie z programu CIepłe Mieszkanie
 • Deklaracja wyrażająca chęć udziału w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”

  Wójt Gminy Grzmiąca zamierza aplikować o środki na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Grzmiąca w ramach  programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez gminę oraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie między gminą a WFOŚiGW w Szczecinie rozpocznie się procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie od mieszkańców Gminy Grzmiąca.

  Kto może składać wnioski?

  Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina. Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

  Czytaj Więcej o: Deklaracja wyrażająca chęć udziału w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”
 • Ciepłe mieszkanie - informacje ogólne

  CEL PROGRAMU:

  Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

  Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

  BENEFICJENCI:

  1. Beneficjentem programu jest gmina;
  2. Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.
  Czytaj Więcej o: Ciepłe mieszkanie - informacje ogólne

Banery/Logo