Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Artykuły

 • Przypominamy - Oświadczenia granty PPGR

  Szanowni Państwo,

  przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy darowizny przekazania sprzętu komputerowego lub tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujemy, że Obdarowany ma obowiązek złożenia oświadczenia, że sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z założeniami projektu w okresach co 6 miesięcy przez 2 lata od jego zakończenia przez Darczyńcę tj. Gminę Grzmiąca.

  W związku z powyższym oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca w terminie od 29 stycznia 2024 roku do 19 lutego 2024 roku.

   

  Czytaj Więcej o: Przypominamy - Oświadczenia granty PPGR
 • Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - dodatkowy nabór

  Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski ogłasza dodatkowy nabór dla 8 uczniów w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

  Sprzęt komputerowy może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i średniej który spełnia następujące warunki:

  • zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  • jest członkiem rodziny krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020, 2021, 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • uczeń nie brał udziału w podstawowym naborze "Granty PPGR” (nie otrzymał laptopa).
  Czytaj Więcej o: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - dodatkowy nabór
 • Przypominamy - Oświadczenia granty PPGR

  Szanowni Państwo,
  zgodnie z zapisami umowy darowizny przekazania sprzętu komputerowego lub tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujemy, że Obdarowany ma obowiązek złożenia oświadczenia, że sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z założeniami projektu w okresach co 6 miesięcy przez 2 lata od jego zakończenia przez Darczyńcę tj. Gminę Grzmiąca.

  Zgodnie z założeniami programu za zakończenie zadania rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego, które nastąpiło dnia 17 lutego 2023 roku.

  W związku z powyższym pierwsze Oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.

  Czytaj Więcej o: Przypominamy - Oświadczenia granty PPGR
 • Oświadczenia granty PPGR

  Szanowni Państwo,
  zgodnie z zapisami umowy darowizny przekazania sprzętu komputerowego lub tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujemy, że Obdarowany ma obowiązek złożenia oświadczenia, że sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z założeniami projektu w okresach co 6 miesięcy przez 2 lata od jego zakończenia przez Darczyńcę tj. Gminę Grzmiąca.

  Zgodnie z założeniami programu za zakończenie zadania rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego, które nastąpiło dnia 17 lutego 2023 roku.

  W związku z powyższym pierwsze Oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.

  Czytaj Więcej o: Oświadczenia granty PPGR
 • Odbiór sprzętu komputerowego

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy po odbiór sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

  Oficjalne przekazanie odbędzie się w poniedziałek 12 września 2022 roku o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca przy udziale Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
  i Środowiska Poseł na Sejm RP Pani Małgorzaty Golińskiej oraz Wicewojewody Zachodniopomorskiego Pana Tomasza Wójcika.

   

  Czytaj Więcej o: Odbiór sprzętu komputerowego
 • Sprzęt komputerowy dla uczniów w ramach grantów PPGR

  Szanowni Państwo,
  długo wyczekiwana wiadomość przez wielu mieszkańców gminy Grzmiąca…

  Miło nam poinformować, że we wtorek 23 sierpnia br. przedstawiciele firmy ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wyłonionej w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego dostarczyli do Urzędu Gminy Grzmiąca sprzęt komputerowy w postaci 225 szt. laptopów.

  Aktualnie oczekujemy jeszcze dostawy 11 szt. tabletów oraz myszy bezprzewodowych.

  Planowany termin dostawy to poniedziałek (29 sierpnia 2022 r.).

  Czytaj Więcej o: Sprzęt komputerowy dla uczniów w ramach grantów PPGR
 • GRANTY PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

  Szanowni Państwo,

  Miło nam poinformować, że aplikacja o powierzenie grantu w konkursie Granty PPGR na sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR została zaakceptowana przez instytucję zarządzającą projektem.

  W ramach zadanie zostanie zakupionych 25 szt. komputerów stacjonarnych, 202 szt. laptopów, 9 szt. tabletów oraz ubezpieczenie sprzętu.

  Jednocześnie informujemy, że została obniżona jednostkowa kwota przeznaczona na zakup laptopów i komputerów stacjonarnych do 2.500,00 zł, a tabletów do 1.000,00 zł.

  Czytaj Więcej o: GRANTY PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym
 • WAŻNY KOMUNIKAT! „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,

  Informujemy, że Gmina Grzmiąca została zobligowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Politechnikę Łódzką do zweryfikowania danych zawartych w złożonych oświadczeniach przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie.

  Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie dodatkowych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych, poświadczających prawidłowość przedłożonych informacji.

  W związku z powyższym należy dostarczyć dokumenty potwierdzające:

  1. zamieszkanie w gminie PPGR (kserokopia rachunku za media np. śmieci, prąd, kserokopia legitymacji ucznia);
  2. pokrewieństwa w linii prostej członka rodziny pracującego niegdyś w PPGR z uczniem wymienionym w oświadczeniu – odpis aktu stanu cywilnego np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu itp.);
  3. fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki listy płac/wynagrodzeń, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR, dokumenty ze składnic akt/KOWR, etc.) – jeśli nie zostały dotychczas przedłożone;
  4. zamieszkania członka rodziny pracującego w PPGR w miejscowości lub gminie objętej PPGR
  Czytaj Więcej o: WAŻNY KOMUNIKAT! „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
 • Sprzęt komputerowy z rodzin popegeerowskich - aktualizacja

  Wójt Gminy Grzmiąca zamierza aplikować o środki w ramach ogłoszonego naboru pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

  W ramach grantu Gmina Grzmiąca będzie mogła otrzymać dofinansowanie na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

   

  Czytaj Więcej o: Sprzęt komputerowy z rodzin popegeerowskich - aktualizacja
 • Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

  Wójt Gminy Grzmiąca zamierza aplikować o środki w ramach ogłoszonego naboru pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

  Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

   

  Czytaj Więcej o: Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Banery/Logo