Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Wójt Gminy Grzmiąca zaprasza do Gminnej Akademii Sportu - nabór uzupełniający

Wójt Gminy Grzmiąca zaprasza do Gminnej Akademii Sportu - sekcja piłka nożna - nabór uzupełniający.

Celem zajęć jest zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego, promocja zdrowego stylu życia i form aktywnego spędzania wolnego czasu, upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Zachęcamy wszystkie dzieci z rocznika 2015 i 2016 do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej, która trwa do 29 marca 2024 roku !

Współorganizatorem zajęć jest Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza”.

ZASADY REKRUTACJI:

1. Rekrutację uczestników na zajęcia nadzoruje koordynator zajęć.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 26 lutego do 15 marca 2024 roku.
3. Zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży z rocznika 2015 i 2016.
4. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych:
a) ogłoszenia na stronie internetowej Gminy oraz portalu społecznościowym,
b) przekazanie informacji do szkół podstawowych na terenie Gminy,
c) osobiście, przez osoby zaangażowane w rekrutację uczestników.
5. Nabór prowadzony jest do następujących sekcji sportowej: piłka nożna.
6. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w zajęciach sportowych jest złożenie i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego w terminie ustalonym w Regulaminie dokumentów rekrutacyjnych, tj.: kartę uczestnictwa kwestionariusza naboru – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Gminy oraz w sekretariacie Urzędu.
8. Dokumenty rekrutacyjne należy przekazać w formie dokumentu elektronicznego na adres promocja@grzmiaca.org.pl (podpisane elektronicznie) bądź dostarczyć do Urzędu (decyduje data wpływu).
9. Klasyfikacji uczestników dokonuje komisja rekrutacyjna składająca się z instruktorów
i koordynatora zajęć.
10. Po zakończonej rekrutacji zostanie stworzona lista uczestników zajęć sportowych.
11. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają informację pocztą elektroniczną na adres podany w kwestionariuszu naboru.
12. W przypadku większego zainteresowania udziałem w zajęciach niż ustalona liczba miejsc dla poszczególnej grupy zostanie stworzona lista rezerwowa.
13. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć sportowych do grupy zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.
14. Podczas rekrutacji uczestników będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym równy dostęp dziewcząt i chłopców.

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty  rekrutacyjne, które należy wypełnić, podpisać i wysłać na adres promocja@grzmiaca.org.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Grzmiąca.

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem zajęć  Panią Katarzyną Śmiechowską - tel. 94 37 368 10 wew. 41.

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo