Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza wszystkie chętne osoby z terenu LGD, które zamierzają złożyć wniosek dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach konkursów:

 1. nr 1/2023- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 2. nr 2/2023 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej;
 3. nr 3/2023 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej).

  Szkolenia odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  Lp. Miejscowość Adres Data
  1. Grzmiąca Urząd Gminy Grzmiąca
  ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca
  12.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30
  2. Borne Sulinowo Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
  Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo
  13.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30
  3. Barwice Urząd Miejski w Barwicach
  ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice
  14.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30
  4. Szczecinek Urząd Gminy Szczecinek
  ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek
  17.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30
  5. Biały Bór Urząd Miejski w Białym Borze
  ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
  18.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30
  6. Szczecinek Starostwo Powiatowe w Szczecinku
  ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek
  20.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30

Autor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Banery/Logo