Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Program Współpracy z organizacjiami pozarządowymi - konsultacje społeczne na rok 2022

Informacja dotycząca konsultacji
projektu Programu Współpracy Gminy Grzmiąca
 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2022 rok

Na podstawie uchwały Nr XLI/266/2010 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 6 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRZMIĄCA
 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK”.

Treść projektu Programu i formularz konsultacji znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grzmiąca, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.grzmiaca.org.pl  oraz na stronie www.grzmiaca.org.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Wszelkie uwagi, wnioski oraz spostrzeżenia w przedmiotowej sprawie można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w terminie od 6 września 2021 r. do dnia 16 września 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca.

Zebrane w trakcie konsultacji opinie do projektu Programu na 2022 rok zostaną przeanalizowane i jeśli okażą się słuszne, zostaną ujęte w projekcie tego dokumentu. Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany protokół, z którym każda zainteresowana osoba będzie mogła się zapoznać za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej na stronie www.bip.grzmiaca.org.pl

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo