Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2023

Projekt Wspieraj lokalnie Gminy Grzmiaca - przekaż 1 procent podatku

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Artykuły

 • Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż. wyróżnione

  Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż. w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.

  Wójt Gminy Grzmiąca informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  Czytaj Więcej o: Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż.
 • „Laptop dla ucznia”

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1369) Gminie Grzmiąca jako organowi prowadzącemu szkoły zostały przekazane komputery przenośnie typu laptop dla uczniów klas IV. Komputery te trafią do uczniów po podpisaniu umów przekazania zawieranych przez Wójta Gminy Grzmiąca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów. Laptop może zostać przekazany bezpłatnie na własność (w przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia klasy objętej wsparciem laptop jemu przekazany stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę) lub w użyczenie (laptop przyznany uczniowi klasy objętej wsparciem, na podstawie umowy użyczenia, stanowiący własność organu prowadzącego szkołę, w przypadku zmiany szkoły przez ucznia podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę, w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły. Umowa użyczenia zawierana jest z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia klasy IV, który odmówi przyjęcia laptopa na własność oraz z osobą albo podmiotem sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem).

  Zgodnie z zasadami programu uczniowi klasy objętej wsparciem przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Rodzice uczniów klas IV, którzy otrzymali laptopy w ramach projektu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” muszą zdecydować czy zachowują komputer, który otrzymali z programu Granty PPGR, czy chcą skorzystać z nowego programu i w związku z tym zobowiązują się do zwrotu laptopa otrzymanego w ramach grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

   

  Czytaj Więcej o: „Laptop dla ucznia”
 • Zaproszenie na Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Mieszałki

  Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Sołectwa Mieszałki stanowiącego załącznik nr 8 do Uchwały nr LIX/404/2023 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Grzmiąca

  zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Mieszałki

  na dzień 27.09.2023 r. na godz. 17:00

  Miejsce zebrania: Świetlica Wiejska w Mieszałkach

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie na Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Mieszałki
 • Zaproszenie na zebranie wiejskie w Sołectwie Iwin - wybory Rady Sołeckiej

  Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Sołectwa Iwin stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały nr LIX/404/2023 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Grzmiąca

  zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Iwin

  na dzień 03.10.2023 r. na godz. 17:00

  Miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa w Iwinie

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie na zebranie wiejskie w Sołectwie Iwin - wybory Rady Sołeckiej
 • Stypendia dla najlepszych uczniów wyróżnione

  UWAGA 15 WRZEŚNIA 2023 R. UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

  Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/232/2021 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych przyznawane są 3 stypendia dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

  Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół ponadpodstawowych kończących się maturą, na stałe zameldowani na terenie gminy Grzmiąca, ze średnią ocen nie mniejszą niż 4,5  i oceną z zachowania nie mniejszą niż dobra.

  Stypendium przyznaje się na okres od 1 września do 31 stycznia i od 1 lutego do 30 czerwca, a wnioski przyjmowane są do dnia 15 września i 15 lutego danego roku.

  Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, a po I semestrze zaświadczenie z wykazem ocen z przedmiotów i oceną z zachowania za I semestr.

  Czytaj Więcej o: Stypendia dla najlepszych uczniów
 • Zaproszenie na Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Radusz

  Wiejskie Zebranie Wyborcze

  w Sołectwie Radusz

  Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Sołectwa Radusz stanowiącego załącznik nr 13 do Uchwały nr LIX/404/2023 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Grzmiąca

  zwołuję Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Radusz

  na dzień 19.09.2023 r. na godz. 17:00

  Miejsce zebrania: Dom Sołtysa

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie na Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Radusz
 • Informacja dla mieszkańców sołectwa Mieszałki wyróżnione

  Uprzejmie informujemy, że wpłaty z tytułu trzeciej raty podatku należy uiszczać na konto bankowe Gminy Grzmiąca w terminie do 15 września 2023 roku.

  Przypominamy, że istnieje możliwość zapłaty podatku kartą płatniczą w sekretariacie (pokój 111) Urzędu Gminy Grzmiąca oraz w placówce Banku Spółdzielczego - filia w Grzmiącej bez dodatkowych opłat.


  Nr konta bankowego 14 8562 0007 0036 0524 2000 0040.

  Czytaj Więcej o: Informacja dla mieszkańców sołectwa Mieszałki
 • Konkurs plastyczny pn. “CZYSTA ZIEMIA” dla klas VI - VIII wyróżnione

  Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. “POWTÓRKA Z ODPADÓW”.

  Konkurs jest organizowany w ramach projektu “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, nr POIS.02.02.00-00-0002/16, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2.

  Czytaj Więcej o: Konkurs plastyczny pn. “CZYSTA ZIEMIA” dla klas VI - VIII

Banery/Logo