Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Projekt Wspieraj lokalnie Gminy Grzmiaca - przekaż 1 procent podatku

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Artykuły

 • Informacja

  Informujemy, że od jutra tj. 01 października 2022 r. kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012 im. Jacka Kurzejewskiego” w Grzmiącej będzie czynny od wtorku do piątku w godzinach od 15:00 – 20:00, w soboty od 10:00 do 18:00.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Zakończenie prac związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy Grzmiąca

  W dniach 7 - 8 lipca br. firma wyłoniona w ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne realizowała zadnie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grzmiąca – 2022 r.”.

  Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wynosiło :

  • do 700,00 zł brutto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest;
  • do 400,00 zł brutto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest.
  Czytaj Więcej o: Zakończenie prac związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy Grzmiąca
 • Ogłoszenie

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku informuję, że uzyskało informację z Zakładu Budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji od którego jest dostarczana woda do posesji Iwin 25; 25A; 26; 27 i 30, że od dnia 27.09.2022 r. od godziny 15.00 do odwołania w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, do przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, woda może być wykorzystywana przez mieszkańców jedynie do celów sanitarnych bez ograniczeń.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie
 • Informacja wyróżnione

  Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE) w dniach 08 i 15 października 2022r. nie odbędzie się.

  Drodzy mieszkańcy,
  w związku z wprowadzonymi zmianami do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grzmiąca m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą jeden raz w roku w czasie zorganizowanych zbiórek.

  Powodem zmian jest funkcjonujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego na bieżąco można oddawać odpady podlegające odbiorowi w czasie zorganizowanych zbiórek.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Dodatek dla gospodarstw domowych wyróżnione

  Dnia 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z tą ustawą dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy
  Czytaj Więcej o: Dodatek dla gospodarstw domowych
 • Dodatek węglowy wyróżnione

  Dnia 20 września 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która wprowadziła istotne zmiany dla gospodarstw domowych, które mogą mieć znaczenie dla załatwienia Państwa wniosku.

  Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

  1. wprowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania – w przypadku gdy wniosek złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres zamieszkania, to dodatek wypłacony zostanie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.
  2. wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy;
  3. wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrzone na podstawie wpisu lub zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków, które nastąpiły do 11 sierpnia 2022 roku. Korekty deklaracji złożone po 11 sierpnia 2022 roku nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków.
  Czytaj Więcej o: Dodatek węglowy
 • Odbiór sprzętu komputerowego

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy po odbiór sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

  Oficjalne przekazanie odbędzie się w poniedziałek 12 września 2022 roku o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca przy udziale Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
  i Środowiska Poseł na Sejm RP Pani Małgorzaty Golińskiej oraz Wicewojewody Zachodniopomorskiego Pana Tomasza Wójcika.

   

  Czytaj Więcej o: Odbiór sprzętu komputerowego
 • Zmiana deklaracji CEEB

  Szanowni Państwo,
  Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominamy, że:

  • Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
  • Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

  Czytaj Więcej o: Zmiana deklaracji CEEB

Banery/Logo