Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Projekty

Menu dla: Projekty

Artykuły

 • Kompleksowa przebudowa ulicy Spółdzielczej

  Wczoraj (28 lutego br.) odbyło się podpisanie pierwszej umowy w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Spółdzielczej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzmiąca" z przedstawicielem Wykonawcy robót - POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
   
  Z ramienia POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. umowę parafował Pełnomocnik Pan Przemysław Kowalczyk, Gminę Grzmiąca zaś reprezentował Wójt Patryk Makowski przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Golczyk.

   

  Czytaj Więcej o: Kompleksowa przebudowa ulicy Spółdzielczej
 • Nowe oblicze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Grzmiącej

  W roku 2021 Gmina Grzmiąca otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł w ramach modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota dotacji wraz z wkładem własnym z budżetu Gminy Grzmiąca została przeznaczona na zakup profesjonalnego wyposażenia stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Grzmiącej oraz wymianę drzwi wejściowych, drzwi do kuchni oraz okna podawczego. Ze środków przeznaczonych na realizację projektu zakupiono również materiały do remontu jadalni.

  Czytaj Więcej o: Nowe oblicze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Grzmiącej
 • Granty Sołeckie 2022

  •  Start 14.02.2022 r.

  Uwaga Sołtysi oraz Rady Soleckie !

  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty Sołeckie 2022”.

  Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

  •  Pula środków w konkursie 2.700.000,00 zł
  Czytaj Więcej o: Granty Sołeckie 2022
 • GRANTY PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

  Szanowni Państwo,

  Miło nam poinformować, że aplikacja o powierzenie grantu w konkursie Granty PPGR na sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR została zaakceptowana przez instytucję zarządzającą projektem.

  W ramach zadanie zostanie zakupionych 25 szt. komputerów stacjonarnych, 202 szt. laptopów, 9 szt. tabletów oraz ubezpieczenie sprzętu.

  Jednocześnie informujemy, że została obniżona jednostkowa kwota przeznaczona na zakup laptopów i komputerów stacjonarnych do 2.500,00 zł, a tabletów do 1.000,00 zł.

  Czytaj Więcej o: GRANTY PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym
 • WAŻNY KOMUNIKAT! „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,

  Informujemy, że Gmina Grzmiąca została zobligowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Politechnikę Łódzką do zweryfikowania danych zawartych w złożonych oświadczeniach przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie.

  Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie dodatkowych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych, poświadczających prawidłowość przedłożonych informacji.

  W związku z powyższym należy dostarczyć dokumenty potwierdzające:

  1. zamieszkanie w gminie PPGR (kserokopia rachunku za media np. śmieci, prąd, kserokopia legitymacji ucznia);
  2. pokrewieństwa w linii prostej członka rodziny pracującego niegdyś w PPGR z uczniem wymienionym w oświadczeniu – odpis aktu stanu cywilnego np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu itp.);
  3. fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki listy płac/wynagrodzeń, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR, dokumenty ze składnic akt/KOWR, etc.) – jeśli nie zostały dotychczas przedłożone;
  4. zamieszkania członka rodziny pracującego w PPGR w miejscowości lub gminie objętej PPGR
  Czytaj Więcej o: WAŻNY KOMUNIKAT! „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
 • Dofinansowanie z PEFRONu odmieniło sekretariat Urzędu Gminy

  W dniu 22 września br. po pozytywnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy uzyskano refundację i tym samym pomyślnie zakończono realizację zadania wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

  Na rzeczone zadanie w dniu 13 maja 2021 r. została zwarta umowa pomiędzy Powiatem Szczecineckim w imieniu którego działał Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, a Urzędem Gminy Grzmiąca reprezentowanym przez Wójta Patryka Makowskiego dotycząca zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie z PEFRONu odmieniło sekretariat Urzędu Gminy
 • Kolejny milion zasili konto Gminy Grzmiąca

  Szanowni Państwo,
  Miło nam poinformować, że Gmina Grzmiąca zajęła I miejsce w konkursie "Rosnąca Odporność" i osiągnęła najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców w powiecie szczecineckim w badanym okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. !

  Do budżetu Gminy Grzmiąca trafi nagroda w wysokości 1.000.000,00 zł, który musimy przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

  Czytaj Więcej o: Kolejny milion zasili konto Gminy Grzmiąca
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grzmiąca - 2021 r.

  Gmina Grzmiąca informuję, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grzmiąca - 2021 r.", która pochodzi w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie".

  Czytaj Więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grzmiąca - 2021 r.
 • Utwardzenie placu przy krzyżu przez wyłożenie kostką brukową na cmentarzu w Grzmiącej

  Tuż przed 1 listopada zakończyły się pracę na cmentarzu komunalnym w Grzmiącej. Zadanie pn. „Utwardzenie placu przy krzyżu przez wyłożenie kostką brukową na cmentarzu w Grzmiącej" wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „WEKTRA" Wiesław Łuczak wyłoniona w ramach zamówienia publicznego. Przedsięwzięcie obejmowało swoim zakresem m.in. roboty ziemne i przygotowawcze z ułożeniem krawężników, obrzeży i kostki na projektowanej powierzchni ok 260 m².

  Czytaj Więcej o: Utwardzenie placu przy krzyżu przez wyłożenie kostką brukową na cmentarzu w Grzmiącej
 • Sprzęt komputerowy z rodzin popegeerowskich - aktualizacja

  Wójt Gminy Grzmiąca zamierza aplikować o środki w ramach ogłoszonego naboru pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

  W ramach grantu Gmina Grzmiąca będzie mogła otrzymać dofinansowanie na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

   

  Czytaj Więcej o: Sprzęt komputerowy z rodzin popegeerowskich - aktualizacja

Banery/Logo