Gmina Grzmiąca

Aktualności

Artykuły

 • II konwuj św. Mikołaja wyróżnione

  Ho, ho, ho!
  Święty Mikołaj już po raz drugi odwiedzi powiat szczecinecki i okolice w asyście strażaków oraz ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  Już w niedzielę, 11 grudnia przez kilkanaście miejscowości w powiecie szczecineckim oraz przez gminę Okonek w powiecie złotowskim przejedzie II Konwój Świętego Mikołaja organizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Szczecinku i portal Szczecinek112.

  Czytaj Więcej o: II konwuj św. Mikołaja
 • Preferencyjny zakup węgla wyróżnione

  Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

  Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Barwice przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. W myśl art. 3 ust. 10 przywołanej wyżej ustawy Gmina Barwice dokona wspólnego zakupu paliwa stałego w ramach umowy zawartej z Gminą Grzmiąca.

  Czytaj Więcej o: Preferencyjny zakup węgla
 • Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

  Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277
  z późn. zm.) zawiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grzmiąca w okręgu wyborczym Nr 1 oraz w okręgu wyborczym Nr 9 zarządzonych na dzień 18 grudnia 2022 r. Spis będzie udostępniony do wglądu od 28 listopada 2022 r. do 12 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grzmiąca (pok. 109), w godzinach pracy urzędu.

  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania powinien być złożony do dnia 9 grudnia 2022 r.

  Czytaj Więcej o: Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
 • Dzień Pracownika Socjalnego

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy

  serdeczne podziękowania i wyrazy uznania osobom,

  które działają w obszarze pomocy społecznej,

  a w szczególności Pracownikom Socjalnym

  i całemu zespołowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej,

  za codzienne niezwykłe poświęcenie, zrozumienie ludzkich problemów

  oraz gotowość niesienia pomocy potrzebującym.

  Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko fachowej wiedzy,

  ale także niezwykłej empatii.

  Doskonale radzicie sobie z codziennymi obowiązkami,

  z kolejnymi wyzwaniami, przyjmując często dodatkowe zadania.

  Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji

  oraz ludzkiej wdzięczności.

  Życzymy wszelkiej pomyślności, dalszej wytrwałości

  oraz by ta niełatwa misja przynosiła radość,

  a także spotykała się z nieustającym szacunkiem społecznym.

   

                           Przewodniczący Rady Gminy Grzmiąca                  Wójt Gminy Grzmiąca

                                                    Marek Bulczak                                         Patryk Makowski

  Czytaj Więcej o: Dzień Pracownika Socjalnego
 • Ogłoszenie konsultacji

   Konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii mieszkańców Sołectwa Wielanowo w sprawie sprzedaży świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielanowo zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 436 obręb 0006 Wielanowo.

  Wójt Gminy Grzmiąca ogłasza konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii mieszkańców Sołectwa Wielanowo w sprawie sprzedaży świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielanowo zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 436 obręb 0006 Wielanowo.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie konsultacji
 • Podsumowanie 1 listopadowej kwesty na rzecz szczecineckiego hospicjum

  1 listopada na cmentarzach komunalnych Gminy Grzmiąca odbyła się kwesta na rzecz Hospicjum im. św. Franciszka z Asyżu, w której udział wzięli m.in. Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski, Zastępca Wójta Aleksandra Lachowska, Skarbnik Barbara Golczyk, Radni Rady Gminy Grzmiąca, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej.

  Dzięki ofiarności i dobremu sercu odwiedzających nasze cmentarze w tym roku udało się zgromadzić rekordową kwotę:

  • 7.094,35 zł,
  • 25 centów euro,
  • 20 koron szwedzkich.
  Czytaj Więcej o: Podsumowanie 1 listopadowej kwesty na rzecz szczecineckiego hospicjum
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

  Od lewej orzeł i napis Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, następnie flaga Polski i godło

  Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy
   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,z późn. zm.).
  Czytaj Więcej o: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023