Gmina Grzmiąca

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gminy Grzmiąca - III kwartał 2023 roku

Gmina Grzmiąca - stan na dzień 30 września 2023 r.

  • Liczba złożonych wniosków - 91 szt.
  • Liczba zawartych umów - 68 szt.
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 30 szt.
  • Kwota wypłaty dotacji - 622 185,12 zł

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Szczecinie