Gmina Grzmiąca

Wybory sołeckie w Sołectwie Czechy

We wtorek, 16 maja br. w świetlicy wiejskiej w Czechach odbyły się wybory Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej. Jedynym zgłoszonym kandydatem na funkcję sołtysa był obecnie piastujący tę funkcję Pan Stanisław Wykrętowicz, który otrzymał jednogłośne poparcie mieszkańców.

Dodatkowo podczas spotkania została wybrana nowa Rada Sołecka, w której skład wchodzą następujące osoby:

  1. Monika Santysiaka
  2. Izabela Wajda
  3. Dominika Durmaj
  4. Magdalena Łyszcz
  5. Kamila Wrotkowska

Gratulujemy i życzymy wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań oraz satysfakcji z wykonywanych funkcji społecznych.

Autor: Katarzyna Śmiechowska