Gmina Grzmiąca

Granty Soleckie 2022 w Sołectwie Krosino

Pod koniec października (28 października 2022 r.) zakończyła się realizacja projektu pn. „Montaż oświetlenia solarnego w miejscowości Krosino”  sfinansowanego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2022”.

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 15.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono 6 sztuk lamp solarnych do Sołectwa Krosino.

Realizacja zadania poprawiła bezpieczeństwo w sołectwie zarówno na terenie cmentarza, jak również na ulicy Rzecznej, gdzie zostały posadowione lampy, szczególnie w obecnym czasie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada zmrok. Lampy te nie potrzebują doprowadzenia zasilania sieciowego wiec nie ma potrzeby opracowywania kosztownych projektów i rozbudowy oświetleniowej sieci energetycznej, która generuje coraz wyższe koszty bieżące związane z jej funkcjonowaniem. Oświetlenie solarne to dobre rozwiązanie w dobie gwałtownych zmian na rynku energetycznym. Montaż oświetlenia na cmentarzu oraz wzdłuż ulicy Rzecznej w znaczący sposób podniósł jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców.

Autor: Katarzyna Śmiechowska