Gmina Grzmiąca

Stowarzyszenie WSPÓLNIE z dotacją w ramach porgramu Działaj Lokalnie 2021

Dnia 30 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku Prezes Stowarzyszenia WSPÓLNIE Krzysztof Pisarek oraz Sekretarz Monika Stokowiec podpisali umowę o dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2021”. Ze strony Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM dokumenty parafowali Prezes Paweł Mikołajewski i Sekretarz Ryszard Jasionas. Stowarzyszenie WSPÓLNIE otrzymało środki w wysokości 6 000,00zł na realizację zadania pn. „Przed świetlicą fajnie jest tworzymy miejsce integracji i spotkań!”.  Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Lubogoszcz poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz utworzenie miejsca służącego do integracji społeczności lokalnej.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowego chodnika o długości ok. 10 m i szerokości 2 m, odnowienie ogrodzenia oraz usunięcie starych i zaniedbanych krzewów, które zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami. Wzdłuż nowego chodnika planuje się również postawić elementy małej architektury m.in. ławki parkowe i kosz na śmieci. Projekt ma na celu stworzenie przy świetlicy w miejscowości Lubogoszcz miejsca o charakterze rekreacyjno-integracyjnym. Zadanie dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.

Autor: Katarzyna Śmiechowska