Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

„Laptop dla ucznia”

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1369) Gminie Grzmiąca jako organowi prowadzącemu szkoły zostały przekazane komputery przenośnie typu laptop dla uczniów klas IV. Komputery te trafią do uczniów po podpisaniu umów przekazania zawieranych przez Wójta Gminy Grzmiąca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów. Laptop może zostać przekazany bezpłatnie na własność (w przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia klasy objętej wsparciem laptop jemu przekazany stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę) lub w użyczenie (laptop przyznany uczniowi klasy objętej wsparciem, na podstawie umowy użyczenia, stanowiący własność organu prowadzącego szkołę, w przypadku zmiany szkoły przez ucznia podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę, w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły. Umowa użyczenia zawierana jest z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia klasy IV, który odmówi przyjęcia laptopa na własność oraz z osobą albo podmiotem sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem).

Zgodnie z zasadami programu uczniowi klasy objętej wsparciem przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Rodzice uczniów klas IV, którzy otrzymali laptopy w ramach projektu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” muszą zdecydować czy zachowują komputer, który otrzymali z programu Granty PPGR, czy chcą skorzystać z nowego programu i w związku z tym zobowiązują się do zwrotu laptopa otrzymanego w ramach grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Za pośrednictwem dyrektorów szkół otrzymali Państwo formularze danych, które są niezbędne do zawarcia umowy. Rodziców/prawnych opiekunów uczniów, którzy chcą zawrzeć umowy w ramach programu „Laptop dla ucznia”, prosimy o zwrot wypełnionych formularzy do szkół lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Grzmiąca, pok. 109.

Więcej informacji:

https://laptopdlaucznia.gov.pl/

Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z zakładką: Pytania i odpowiedzi oraz umieszczonymi tam wzorami umów przekazania komputerów

Autor: Agnieszka Dymus

Banery/Logo