Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Dofinansowanie na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Numer konkursu: 3/2020.
 2. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 12 października 2020 r.
 3. Termin składania wniosków: od 27 października 2020 r. do 12 listopada 2020 r.
 4. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście i bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. Warcisława IV 16, pokój nr 101, 78-400 Szczecinek, w terminie od 27 października 2020 r. do 12 listopada 2020 r., w następujące dni: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. od 8:00 do 14:00; zaś we czwartki w godz. od 9:00 do 14:00; z uwagi na epidemię spowodowaną COVID-19 przypominamy o obowiązku noszenia maseczek i zachowania bezpiecznego odstępu podczas kontaktu w pracownikami Biura. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty kolejno ułożone powinny znajdować się według załączników w segregatorach lub w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).
 5. Forma wsparcia:
  1. refundacja poniesionych kosztów;
  2. do 90 % kosztów kwalifikowalnych;
  3. dla jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) poziom wsparcia wynosi nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych;
 6. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 7. Warunki udzielenia wsparcia: określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.).
 8. Wysokość limitu środków: 293 713,36 zł / 73 428,34 EURO (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście 36/100, słownie euro: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem 34/100).
 9. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Radę Lokalnej Grupy Działania: jest uzyskanie minimum 20 punktów, określonych w lokalnych kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
 10. Szczegółowe informacje: dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) oraz wzoru umowy są dostępne w siedzibie Biura LGD POJEZIERZE RAZEM oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM: www.lgd.szczecinek.pl w zakładce pt.: „NABORY WNIOSKÓW”. Na stronie internetowej LGD POJEZIERZE RAZEM dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju.

Dodatkowe informacje można uzyskać: od pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM: tel./fax: 0-94-37-292-63 oraz drogą e-mail: biuro@lgd.szczecinek.pl lub koordynator@lgd.szczecinek.pl.

Autor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Banery/Logo