Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2023

XXI edycja Gminnego Konkursu Plastycznego na kartkę bożonarodzeniową "Magia Świąt"

ORGANIZATOR – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Iwinie

 • Podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia; inspiracja pracą artystów ludowych;
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i wykonywania form użytkowych;
 • Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno.
 1. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci i uczniowie wszystkich dziennych szkół podstawowych z terenu gminy
  Grzmiąca. Konkurs obejmuje dwie kategorie: I kategoria - dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – III, II kategoria - uczniowie klas IV – VIII.
 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie, dowolną techniką plastyczną, pracy związanej
  tematycznie z hasłem konkursu oraz dostarczenie jej do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie do dnia 08.12.2022 r. Prosimy aby do dekoracji kartek bożonarodzeniowych nie używać żywego igliwia.
 4. Praca powinna być podpisana z podaniem IMIENIA I NAZWISKA AUTORA PRACY, KLASY I ADRESU SZKOŁY, DO KTÓREJ AUTOR PRACY UCZĘSZCZA .
 5. Organizator zwraca się z prośbą, aby każda szkoła sporządziła protokół zbiorczy.
 6. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie.
 7. Wystawa pokonkursowa prac, z możliwością ich zakupu odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Iwinie w dniu 15.12.2022 r. Uzyskane fundusze ze sprzedaży prac pokonkursowych zostaną przekazane na cele charytatywne.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.12.2022 r. w Szkole Podstawowej w Iwinie.
 9. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną zaproszeni na wystawę pokonkursowa prac oraz podani do
  publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Grzmiąca i na stronie
  internetowej naszej szkoły http://spiwin.grzmiaca.org.pl
 10. Do pracy plastycznej należy dołączyć zgodę rodzica/prawnego opiekuna autora pracy na przetwarzanie
  i publikację danych osobowych oraz rozpowszechnianie przesłanej pracy (załącznik nr 1).

Oceniamy: estetykę wykonania, pomysłowość i funkcjonalność.

Autor: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie (13)

Banery/Logo