Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Godzisław

Na podstawie §22 ust. 1 Statutu Sołectwa Godzisław – załącznik nr 2 do Uchwały nr V/29/2003 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 stycznia 2003 roku

zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Godzisław

na dzień 26 lipca 2022 roku na godz. 17:00

Miejsce zebrania: sala wiejska w Godzisławiu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przedstawienie zebranym zasad i trybu wyboru sołtysa.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

Do dokonania wyboru Sołtysa na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach tj. posiadających czynne prawo wyborcze.

W przypadku braku kworum w wyznaczonym pierwszym terminie, wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadzone zostaną na zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania – bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

Wójt

/-/ Patryk Makowski

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca

Banery/Logo