Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Wykaz cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Grzmiąca

Uchwała Nr XXXVIII/259/2021
Rady Gminy Grzmiąca

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Grzmiąca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.,1371) Rada Gminy Grzmiąca uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalne ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Grzmiąca:

 1. maksymalna cena biletu jednorazowego:
  1. odległość w km do 5 km -  2,00 zł brutto;
  2. odległość w km 6-10 km -  3,00 zł brutto;
  3. odległość w km 11-15 km - 4,00 zł brutto;
  4. odległość w km 16-20 km - 5,00 zł brutto;
  5. odległość w km 21-25 km - 6,00 zł brutto;
  6. odległość w km 26-30 km – 7,00 zł brutto;
  7. odległość w km powyżej 30 km – co 5 km – 1,00 zł brutto;
 2. maksymalna cena biletu jednorazowego za przewóz bagażu – 5,00 zł brutto;
 3. maksymalna cena biletu jednorazowego za przewóz zwierząt – 5,00 zł brutto;
 4. maksymalna cena biletu miesięcznego – 125,00 zł brutto.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzmiąca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Monika Stokowiec

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.,1371) rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Jednakże zgodnie z art. 50b ustawy ceny, o których mowa w art. 50a, mają charakter cen maksymalnych.

W związku z organizowaniem przez Gminę Grzmiąca gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca

Banery/Logo