Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

XX edycja Gminnego Konkursu Plastycznego na Kartkę Bożonarodzeniową "Magia Świąt"

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Iwinie.

Celem konkursu jest:

 • Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i wykonywania form użytkowych.
 • Popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży.
 • Pokazywanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki.
 • Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno.

Regulamin konkursu:

 1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie dziennych szkół podstawowych z terenu gminy Grzmiąca.
 2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: I kategoria – dzieci z oddziału przedszkolnego i  uczniowie klas I – III, II kategoria – uczniowie klas IV – VIII.
 3. I kategoria – warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie, dowolną techniką plastyczną, pracy związanej tematycznie z hasłem konkursu. Praca powinna być podpisana z podaniem imienia i nazwiska autora pracy, klasy i adresu szkoły, do której autor pracy uczęszcza. Do pracy plastycznej należy dołączyć zgodę rodzica/prawnego opiekuna autora pracy na przetwarzanie i publikacją danych osobowych oraz rozpowszechnianie przesłanej pracy (załącznik nr 1).
 4. II kategoria - praca konkursowa musi być wykonana w programie graficznym i zapisana w formacie JPEG lub PNG wg schematu: ImięNazwiskoKlasa_Szkoła  (np. JanKowalskiKlasaVII_SPIwin). Prace konkursowe wraz ze zgodą rodzica lub prawnego opiekuna należy przesłać na pocztę beata.laube@opoczta.pl. Do każdej pracy graficznej należy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej zgody rodzica lub prawnego opiekuna (załącznik nr 1).
 5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
 6. Brak zgody rodzica lub prawnego opiekuna dyskwalifikuje pracę.
 7. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie.
 8. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do dnia 13 grudnia 2021 roku.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 15 i 16 grudnia 2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nagrody zostaną wręczone w terminie odpowiadającym organizatorowi konkursu.
 10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Grzmiąca oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

Ocenie podlegać będzie:

 • estetyka wykonania
 • pomysłowość i oryginalność

Autor: Szkoła Podstawowa w Iwinie (17)

Banery/Logo