Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Bezpłatna pomoc dla osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej nawiązał współpracę z Fundacją  „Pasja” z Tarnowa k/ Łobza.  Zorganizowane zostało w  siedzibie Ośrodka spotkanie z przedstawicielami Fundacji i Sołtysami Gminy Grzmiąca, którzy  zapoznali się z działalnością Fundacji i realizowanymi projektami: „Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych” -usługi konsultacyjno - doradczo-szkoleniowe dla opiekunów, „Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego”, „Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”. Realizowane projekty mają na celu rozwój i zwiększenie dostępności do bezpłatnych usług społecznych.

Centrum wsparcia opiekunów faktycznych - usługi konsultacyjno doradczo-szkoleniowe dla opiekunów

Centrum oferuje pomoc dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w następujących formach:

 • SZKOLENIA GRUPOWE: zagadnienia z zakresu m.in. anatomii, chorób wieku starczego, żywienia, czynności związanych z obsługą osób starszych i niepełnosprawnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej (szkolenia stacjonarne i mobilne);
 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO: prowadzone w formie dyżurów w Centrum oraz  w miejscu zamieszkania (poradnictwo mobilne):

psychologiczne: interwencja kryzysowa, praca nad emocjami, wypalenie związane ze
sprawowaniem długoterminowej opieki, wsparcie po stracie osoby bliskiej;

prawne: prawa i uprawnienia osób zależnych i ich opiekunów, ubezwłasnowolnienie, orzekanie o niepełnosprawności, prawa do świadczeń: emerytury, renty, świadczenia opiekuńcze, zasiłki itd.;

specjalistyczne: doradztwo w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne/rehabilitacyjne;

socjalno - ekonomiczne: dot. usług i wsparcia świadczonego przez instytucje pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz ubezpieczenia społecznego.

Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego

Celem wypożyczalni jest udzielenie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej dla siebie lub swoich bliskich sytuacji i pilnie wymagają pozyskania sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób), w tym specjalistycznego ortopedycznego oraz pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobą niesamodzielną). Pomoc udzielana jest na okres 6 miesięcy, z możliwością aneksowania wcześniej zawartej umowy użyczenia na kolejne 6 miesięcy. Osoby korzystające z Wypożyczalni będą mogły skorzystać z instruktażu rehabilitanta (ok. 10 % klientów wypożyczających skomplikowane urządzenia). Wśród sprzętu do wypożyczenia znajdą się, m.in.: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, kule inwalidzkie łokciowe i pachowe, balkoniki różnego typu, materace przeciwodleżynowe, fotele rehabilitacyjne, podnośniki wannowe, pionizery itp.

Opiekuńcze usługi sąsiedzkie

Wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • jest osobą niesamodzielną – tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w jednym z powiatów objętych wsparciem: drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki.

Opiekunowie zostaną zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zasady świadczenia opiekuńczych usług sąsiedzkich:

 1. Ilość godzin świadczonych na rzecz osoby niesamodzielnej będzie ustalana indywidualnie, zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia – średnio 2 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu, przez okres maksymalnie 18 miesięcy.
 2. Kandydat/ka na opiekuna ponosi, we własnym zakresie, koszty związane z dojazdem, wyżywieniem, ubezpieczeniem oraz zabezpieczeniem w środki lub/i sprzęt ochrony osobistej, które są niezbędne do świadczenia opiekuńczych usług sąsiedzkich.
 3. Opiekuńcze usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia. Usługa ta może być świadczona również w nagłych sytuacjach, w tym w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).

Zakres usług opiekuńczych:

 1. Pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów.
 2. Pomoc w przygotowaniu i podawaniu posiłków.
 3. Pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym.
 4. Pomoc w praniu odzieży i bielizny.
 5. Pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach.
 6. Informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.
 7. Odwiedziny w szpitalu.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, tel.(94) 37-368-78 wew. 62, 63, 65, 604-506-794 w godzinach pracy Ośrodka oraz w Fundacji „Pasja” ul. Magazynowa 1, 73-150 Łobez,  tel. (91) 397-42-56, e-mail: fundacja.pasja@wp.pl

Autor: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Banery/Logo