Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Papierowy świat matematyki – książkowe origami

Innowacja pedagogiczna "Papierowy świat matematyki - książkowe origami" realizowana była w roku szkolnym 2020/2021 w klasie piątej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie. W trakcie realizacji innowacji w roku szkolnym 2020/2021 omawiane były treści programowe dotyczące następujących zagadnień: rozpoznawanie i nazywanie kątów, trójkątów i czworokątów, obliczanie obwodów i pól wielokątów o podanych długościach w sytuacjach praktycznych. Głównym celem innowacji było rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, ćwiczenia, książkowe składanki, książkowe origami oraz book art. Zadania, zabawy i ćwiczenia w programie zostały dobrane w taki sposób aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do twórczości na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zastosowane w programie metody i formy pracy stymulowały wszechstronną aktywność ucznia w procesie nauczania i wychowania, odpowiadają one uczeniu się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Związane jest to z pobudzaniem różnych form jego aktywności: emocjonalnej, werbalnej, intelektualnej, a także ruchowej i manipulacyjnej.

Na realizację programu innowacyjnego zaplanowano 9 jednostek lekcyjnych, wszystkie zostały zrealizowane podczas zdalnego nauczania poprzez wykorzystanie platformy Windows Teams. Ze względu na pandemię, nie przeprowadzono lekcji otwartej dla rodziców uczniów klasy V. Prawie 90% rodziców było bardzo zaangażowanych w realizację programu innowacyjnego (na podstawie obserwacji nauczyciela zajęć na platformie Windows Teams).

Program innowacyjny oferował uczniom klasy V odmienne sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy niż te, które były zazwyczaj stosowane na lekcjach. Zdecydowany większy nacisk postawiłam na aktywizowanie uczniów, aby odczuwali satysfakcję z osiągniętego sukcesu.

Uczniowie klasy V chętnie brali udział w zajęciach, zajęcia dla nich były interesujące, a wykonywane czynności na zajęciach były ciekawe i zrozumiałe. Uczniom podobała się tematyka, formy przekazu materiały edukacyjne przygotowywane przez nauczyciela oraz to, że stare książki otrzymały drugie życie. Mocną stroną programu innowacyjnego był pozytywny wpływ na integrowanie rodziny w czasie COVID - 19 (bardzo dobra współpraca rodziców z własnymi dziećmi oraz z nauczycielem, integracja zespołu klasowego).

Laube Beata – nauczyciel matematyki

Autor: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie (18)

Banery/Logo