Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2021

Harmonogram obowiązuje od 01.07.2021 do 31.12.2021

Konkurs na najlepsza inicjatywa z funduszu sołeckiego IV edycja

Zachęcamy i zapraszamy sołectwa  do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego.

ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorem konkursu na najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego, jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika„Gazeta Sołecka”.

CELE KONKURSU:

 1. Konkurs „Fundusz Sołecki –najlepsza Inicjatywa” organizowany jest w celu promocji idei funduszu sołeckiego.
 2. Szczegółowe cele konkursu to:
  • Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
  • Przekazanie adresatom/uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,
  • Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,
  • Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
  • Identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności,
  • Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
  • Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszar.

ADRESACI KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw, które w latach 2010-2020realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.WAŻNE: łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 40%.
 2. W przypadku tych województw, w których została bądź zostanie przeprowadzona wojewódzka edycja konkursu „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa”, laureat I miejsca tejże edycji przechodzi do oceny ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa”. Konkuruje on na tym etapie z wyłonionymi laureatami z pozostałych województw.
 3. Zapis treści pkt III ppkt 2 odnosi się do sołectw z terenu:województwa opolskiego i mazowieckiego.
 4. Biorąc pod uwagę zapisy pkt III ppkt 2 i 3 regulaminu konkursu,sołectwa z obszaru powyżej wymienionych województw nie dokonują zgłoszeń projektów do konkursu ogólnopolskiego.

W załączeniu regulamin oraz formularze zgłoszeniowe.

Banery/Logo