Jesteś tutaj: Start / Urząd / Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Grzmiąca

ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

tel.: (94) 3736810; 3736867; 3736878

fax: (94) 3736883

Sekretariat: 604 493 552

Straż Gminna: 728 853 024

e-mail: gmina[at]grzmiaca.org.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /grzm/skrytka

NIP: 673-17-71-695; REGON: 330920647

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Gminy Grzmiąca w banku:

Bank Spółdzielczy Białogard Oddział w Barwicach

nr konta 14 8562 0007 0036 0524 2000 0040

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać wyłącznie na konto:

Bank Spółdzielczy Białogard Oddział w Barwicach

nr konta 41 8562 0007 0036 0524 2000 0330

Komórki organizacyjne Urzędu Gminy Grzmiąca

Lp.Referat/samodzielne stanowiskoImię i nazwiskoNr wewnętrznye-mailNr pokoju
1 Sekretariat Marta Antonowicz 30

gmina[at]grzmiaca.org.pl

sekretariat[at]grzmiaca.org.pl

111
2 Referat Budżetu i Finansów – Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu Barbara Golczyk 45

skarbnik[at]grzmiaca.org.pl

103
3 Referat Budżetu i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Zofia Siwicka 42

z.siwicka[at]grzmiaca.org.pl

107
4 Referat Budżetu i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Joanna Kłos

41

joanna.klos[at]grzmiaca.org.pl

107
5 Referat Budżetu i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej Maria Antoniak 40

 m.antoniak[at]grzmiaca.org.pl

108
6 Referat Budżetu i Finansów – stanowisko pracy ds. windykacji i egzekucji Gabriela Borowik 44

 g.borowik[at]grzmiaca.org.pl

108
7 Referat Budżetu i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości wymiarowej Andrzej Siwicki 47

andrzejsiwicki[at]grzmiaca.org.pl

101
8 Referat Budżetu i Finansów – stanowisko pracy ds. płac i podatku dochodowego od osób fizycznych Anna Michalska 60

 anna.zielinska[at]grzmiaca.org.pl

107
9

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wykonujący jednocześnie zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i Oświaty

Agnieszka Dymus 38

a.dymus[at]grzmiaca.org.pl

109
10 Komendant Straży Gminnej Stanisław Kacprowicz

61

sg.komendant[at]grzmiaca.org.pl

12
11 Stanowisko pracy ds. handlu, usług oraz promocji i rozwoju gminy Katarzyna Śmiechowska 43

k.smiechowska[at]grzmiaca.org.pl

104
12 Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, podatek akcyzowy Alfred Wieliczko 36

wieliczko[at]grzmiaca.org.pl

212
13 Stanowisko pracy ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego gospodarki lokalami Krzysztof Pisarek 50

krzysztof.pisarek[at]grzmiaca.org.pl

110
14 Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Michał Kublas 67

kublas[at]grzmiaca.org.pl

110
15

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykonujący jednocześnie zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i kwalifikacji wojskowej

Izabela Szoć-Regulska

w zastępstwie:

Jakub Antoniak

57

i.antoniak[at]grzmiaca.org.pl

203
16 Animator sportu Ryszard Zwolak 728 352 676 brak brak
17 Stanowisko pracy ds. administrowania systemem informatycznym Krzysztof Górniak 51

informatyk[at]grzmiaca.org.pl

201
18 Stanowsiako ds. organizacyjnych i profilaktyki p/alkoholowe Ramona Wójcicka 55

r.wojcicka[at]grzmiaca.org.pl

205
19 Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi Patrycja Cieślak 49  p.cieslak[at]grzmiaca.org.pl 212
20 Inspektor Ochrony Danych Jacek Poplawski   iod@grzmiaca.org.pl