Jak segregować?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady i obowiązki dla mieszkańców:

 1. Zbieranie odpadów komunalnych, powstałych na terenie nieruchomości, w sposób selektywny.
 2. Udostępnianie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności przez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
 3. Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz w miesiącu.
 4. Oddawanie odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 5. Utrzymanie w stanie czystości miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.
Rodzaj odpadówCzęstotliwość odbioru
Budynki jednorodzinneBudynki wielorodzinne
Odpady zmieszane co najmniej raz w miesiącu  co najmniej raz w miesiącu
Odpady segregowane  co najmniej raz w miesiącu co najmniej raz w miesiącu
Odpady zielone co najmniej raz w miesiącu w okresie
od 1 kwietnia do 31 października
 co najmniej raz w miesiącu w okresie
od 1 kwietnia do 31 października
Odpady wieogabarytowe oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
 4 razy w roku  4 razy w roku

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki i pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

ZASADY SEGREGACJI PAPIERU I TEKTUR (kolor niebieski)

Wyrzucamy:

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.

Nie wyrzucamy:

 • papieru powlekanego folią i kalki,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • pampersów i podkładek,
 • worków po nawozach, cemencie
  i innych materiałach budowlanych,
 • tapet

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (kolor brązowy)

Wyrzucamy:

 • gałęzie drzew i krzewów,
 • liście, kwiaty i skoszoną trawę,
 • trocinę i korę drzew,
 • owoce i warzywa itp

Nie wyrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • mięsa i padliny zwierzęcej,
 • olei jadalnych,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego.

 

ZASADY SEGREGACJI TWORZYW SZTUCZNYCH I METALI (kolor żółty)

Wyrzucamy:

 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach
  (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyki po owocach i innych produktach,
 • styropian opakowany,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików
  i innych pojemników,
 • folia aluminiowa,
 • kartoniki po mleku i napojach.

Nie wyrzucamy:

 • strzykawek, wenflonów i innych
  artykułów medycznych,
 • odpadów budowlanych
  i rozbiórkowych,
 • nieopróżnionych opakowań po lekach
  i farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego.

 

ZASADY SEGREGACJI SZKŁA OPAKOWANIOWEGO (kolor zielony)

Wyrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach
  i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wyrzucamy:

 • szkła stołowego – żaroodpornego,
 • ceramiki, doniczek,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • szkła kryształowego
 • reflektorów,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach,
  olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometrów i strzykawek,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • szyb samochodowych,
 • luster i witraży,
 • fajansu i porcelany.

 Zanim wyrzucimy odpady do odpowiednich pojemników lub worków, należy pamiętać aby:

 1. Opróżnić opakowania z zawartości.
 2. Zgniatać puszki i butelki plastikowe przed wyrzuceniem.
 3. Z odpadów z papieru usunąć elementy z innych tworzyw np. zszywki.
 4. Złożyć kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.
 5. Zdjąć nakrętki i etykiety.
ODPADY POZOSTAŁE (kolor czarny)

Wyrzucimy:

 • artykuły higieniczne, zużytą watę,
  waciki,
 • lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie,
  szkło okienne,
 • spodki, talerze, doniczki,
 • naczynia typu arco,
 • ceramikę i porcelanę,
 • niedopałki papierosów,
 • tworzywa sztuczne pochodzenia
  medycznego,
 • odpady łączone z kilku frakcji
  (metal – guma – tworzywo sztuczne),
 • foliowane i lakierowane katalogi
  i prospekty,
 • świeczki, znicze,
 • pojemniki po aerozolach,
 • płyty cD/DVD, kasety, filmy,
 • opakowania po tonerach i tuszach
  do drukarek
 • zabawki pluszowe, zabawki składające
  się z wielu frakcji,
 • worki z odkurzacza,
 • sznurki i wstążki,
 • serwetki, obrusy, zasłony, mocno
  zabrudzone ubrania i tekstylia,
 • pieluchy.

Nie wyrzucimy:

 • baterii i akumulatorów,
 • przeterminowanych leków,
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego,
 • chemikaliów,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon.
Autor: Urząd Gminy Grzmiąca