Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Bieżące

Bieżące

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Akademia Sołtysa” - cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

W dniu 21 września br. rozpoczyna się cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych pn. „Akademia Sołtysa” skierowanych do lokalnych liderów wiejskich.

Dwa lata temu „Akademia Sołtysa” poświęcona tematyce zarządzania wsią cieszyła się dużym zainteresowaniem. W całym cyklu spotkań wzięło udział 240 osób. W ubiegłym roku zaproponowaliśmy program poświęcony w dużej mierze kwestiom społecznym.

18 września 2018
Piotr Jarocki - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (13)
Czytaj więcej o: „Akademia Sołtysa” - cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁRACY NA 2019 ROK

Na podstawie uchwały Nr XLI/266/2010 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 6 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Grzmiąca zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

10 września 2018
Urząd Gminy Grzmiąca (12)
Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁRACY NA 2019 ROK

Nosibądy – woda zdatna do picia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z dniem 10.09.2018 woda w sieci wodociągowej w miejscowości Nosibądy jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

10 września 2018
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku (11)

25 lat umowy partnerskiej gmin Grzmiąca i Ahrensbök

Przejdź do - 25 lat umowy partnerskiej gmin Grzmiąca i Ahrensbök

W 25 rocznicę parafowania w Grzmiącej umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Grzmiąca a Gminą Ahrensbök przybyła do nas delegacja z Niemiec na czele z burmistrzem Andreasem Zimmermannem.

10 września 2018
Urząd Gminy Grzmiąca (10)
Czytaj więcej o: 25 lat umowy partnerskiej gmin Grzmiąca i Ahrensbök

UWAGA - Nosibądy – woda tylko do celów sanitarnych

Logo - niezdatna woda do picia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku informuje, że na terenie miejscowości Nosibądy od dnia 05.09.2018 r. od godz. 14:30 do odwołania w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, do przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, woda może być wykorzystywana przez mieszkańców jedynie do celów sanitarnych bez ograniczeń oraz do pojenia zwierząt gospodarskich.

7 września 2018
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku (9)
Czytaj więcej o: UWAGA - Nosibądy – woda tylko do celów sanitarnych

Zakończono budowę alei na cmentarzu w Grzmiącej

Przejdź do - Zakończono budowę alei na cmentarzu w Grzmiącej

Na cmentarzu w Grzmiącej powstała długo oczekiwana przez mieszkańców całej gminy utwardzona aleja. Właśnie zakończyły się prace budowlane na podstawie projektu pt.: „Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alei na cmentarzu w Grzmiącej - etap I”.

7 września 2018
Urząd Gminy Grzmiąca (8)
Czytaj więcej o: Zakończono budowę alei na cmentarzu w Grzmiącej

UWAGA - woda niezdatna do spożycia

Logo - niezdatna woda do picia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku informuje, że na terenie miejscowości Nosibądy od dnia 05.09.2018 r. od godz. 14:30 do odwołania w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, do przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, woda może być wykorzystywana przez mieszkańców jedynie do celów sanitarnych bez ograniczeń oraz do pojenia zwierząt gospodarskich

6 września 2018
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku (7)
Czytaj więcej o: UWAGA - woda niezdatna do spożycia

Ubocze, Mieszałki i Radusz od nr 13 do nr 20 – woda zdatna do picia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z dniem 06.09.2018 woda w sieci wodociągowej w miejscowości Ubocze, Mieszałki i Radusz od nr 13 do nr 20 w jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

6 września 2018
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku (6)

W urzędzie można płacić kartą

Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, Urząd Gminy Grzmiąca przystąpił do „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej” przy użyciu terminali płatniczych, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową.

6 września 2018
Urząd Gminy Grzmiąca (5)
Czytaj więcej o: W urzędzie można płacić kartą

Nabór uzupełniający w ramach projektu Mikrodotacje 2018

Informujemy, że od dnia 04.09.2018 r. do 21.09.2018 r. do godz. 15:30 trwa nabór uzupełniający projektuMIKRODOTACJE 2018, który dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat programu.

5 września 2018
Urząd Gminy Grzmiąca (3)