Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Bieżące

Bieżące

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wybory uzupełniające w Sołectwie Przeradz

Przejdź do - Wybory uzupełniające w Sołectwie Przeradz

W związku ze złożoną przez Pana Henryka Wieczorka rezygnacją z pełnienia funkcji Sołtysa w sołectwie Przeradz, zorganizowane zostały wybory uzupełniające, które odbyły się 21 stycznia. Podczas spotkania w sali wiejskiej mieszkańcy większością głosów na nowego Sołtysa wybrali Panią Justynę Kopczyńską.
Gratulujemy i życzymy satysfakcji z powierzonej funkcji oraz wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań przy niesłabnącym wsparciu mieszkańców na rzecz swojej „małej ojczyzny".

Dotychczasowemu Sołtysowi Panu Henrykowi dziękujemy za współpracę, zaangażowanie oraz wszystkie lata wypełnione rzetelną pracą na rzecz społeczności Przeradza.

23 stycznia 2020

Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

informuje:

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)


projekty Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
dla stref województwa zachodniopomorskiego


zostaną skierowane do konsultacji społecznych.

Dokumenty dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:30.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i wniosków do projektów dokumentów.

22 stycznia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (11)
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Logo Gminy GrzmiącaDziałając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA NABÓR

na członków komisji konkursowej

opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 

21 stycznia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (10)
Czytaj więcej o: Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Logo Gminy GrzmiącaDziałając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XV/81/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

21 stycznia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (9)
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Grzmiąca

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506  z późn. zm) zwołuję

XIX sesję Rady Gminy Grzmiąca 23 stycznia 2020 roku, o godzinie 15.00,

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

17 stycznia 2020
Biuro Rady Gminy Grzmiąca (8)
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Grzmiąca

Poszukiwany kandydat na stanowisko pracy pracownik gospodarczy

Przejdź do - Poszukiwany kandydat na stanowisko pracy pracownik gospodarczy

Wójt Gminy Grzmiąca poszukuje kandydata na stanowisko pracy pracownik gospodarczy. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, u Pani Anny Michalskiej pod numerem telefonu 0 94 37 368 10 (wew 60) lub pod adresem e-mail: anna.zielinska@org.pl.

 

17 stycznia 2020
Wójt Gminy Grzmiąca (7)

Kwalifikacje wojskowe w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2020 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w plikach do pobrania.

17 stycznia 2020
Wojewoda Zachodniopomorski (6)

Ogłoszenie o sprzedaży autobusów

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

ogłasza

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

niżej opisanych pojazdów:

17 stycznia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (5)
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o sprzedaży autobusów

APEL do hodowców drobiu

Przejdź do - APEL do hodowców drobiu

APEL

do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

16 stycznia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (4)
Czytaj więcej o: APEL do hodowców drobiu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Przejdź do - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego. Więcej informacji na stronie http://bip.grzmiaca.org.pl/index.php?id=248692 , u Pani Anny Michalskiej pod numerem telefonu 0 94 37 368 10 (wew 60)  lub pod adresem e-mail: anna.zielinska@org.pl

 

13 stycznia 2020
Wójt Gminy Grzmiąca (3)