Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Bieżące

Bieżące

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zaproszenie do udziału w Otwartym Spotkaniu Konsultacyjnym w sprawie podziału Sołectwa Przystawy na dwa odrębne sołectwa

16 lipca 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (10)

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sołectwa Przystawy do wyrażenia opinii w sprawach:

  1. podziału Sołectwa Przystawy na Sołectwo Przystawy, obejmujące swoim obszarem miejscowość Przystawy i Sołectwo Sławno obejmującego swoim obszarem miejscowości Sławno i Grzmiączka,
  2. projektu uchwały Rady Gminy Grzmiąca w sprawie utworzenia Sołectwa Przystawy i Sołectwa Sławno w wyniku podziału  dotychczasowego Sołectwa Przystawy na dwa odrębne sołectwa,
  3. projektu statutów Sołectwa Przystawy i Sołectwa Sławno.
10 lipca 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (9)
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Przejdź do - Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

W załączeniu dostępny jest wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Poszkodowanych Rolników prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza do Sekretariatu Urzędu Gminy Grzmiąca.

8 lipca 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (8)

Granty Sołeckie – umowy podpisane!

Przejdź do - Granty Sołeckie – umowy podpisane!

Dziś odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację działań w ramach “Grantów Sołeckich” edycja 2019. Dokumenty podpisywali: Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski, Skarbnik Gminy Grzmiąca Barbara Golczyk oraz Sołtysi Piotr Chojnicki, Kacper Szcześniak oraz Kinga Drapała. W spotkaniu uczestniczył także Senator Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Zientarski.  

4 lipca 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (7)
Czytaj więcej o: Granty Sołeckie – umowy podpisane!

Nowoczesny wóz strażacki trafi do strażaków w Grzmiącej. Umowa już podpisana!

Przejdź do - Nowoczesny wóz strażacki trafi do strażaków w Grzmiącej. Umowa już podpisana!

Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej mogą mieć prawdziwy powód do radości. Wczoraj w południe podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej”. Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmiącej otrzyma 859 630,50 złotych (85%) dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Przyznane wsparcie to efekt rozstrzygnięcia konkursu skierowanego do ochotniczych straży pożarnych w działaniu 3.4 - Adaptacja do zmian klimatu - Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

4 lipca 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (6)
Czytaj więcej o: Nowoczesny wóz strażacki trafi do strażaków w Grzmiącej. Umowa już podpisana!

Uważaj na barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego

3 lipca 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (5)
Czytaj więcej o: Uważaj na barszcz Sosnowskiego

Debata społeczna w Grzmiącej

Przejdź do - Debata społeczna w Grzmiącej

26 czerwca br. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Grzmiącej odbyła się debata społeczna pn.: „Bezpieczna Gmina Grzmiąca”. Do udziału w debacie zaproszono samorządowców, przedstawicieli instytucji współpracujących na co dzień z Policją ale przede wszystkim lokalną społeczność.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Grzmiąca odbyło się 26 czerwca br. o 16.00 w szkole podstawowej. Przy prezydialnym stole, w kierunku którego padały pytania z dziedziny bezpieczeństwa zasiedli, Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku młodszy inspektor Andrzej Dziemianko, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego komisarz Tomasz Bykowski, aspirant sztabowy Marek Ambruszewicz Kierownik Posterunku Policji w Barwicach, oraz aspirant sztabowy Krzysztof Przyborowski Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Szczecinku. Honorowe miejsce przy stole zajął również Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski. Obecni byli również wszyscy dzielnicowi z barwickiego posterunku policji.

3 lipca 2019
Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku (4)
Czytaj więcej o: Debata społeczna w Grzmiącej

Informacja dla rolników

1 lipca 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (3)

500 plus

Przejdź do - 500 plus

Przypominamy!

Od dziś można składać e-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Od 1 sierpnia osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.

1 lipca 2019
GOPS (2)

Sesja absolutoryjna

Przejdź do - Sesja absolutoryjna

W piątek odbyła się IX sesja Rady Gminy Grzmiąca, sesja absolutoryjna, która jest jedną z najważniejszych sesji w ciągu roku.
Podczas obrad, wobec nowych przepisów Wójt Gminy Grzmiąca po raz pierwszy zobligowany był do przedstawienia raportu o stanie gminy. Po krótkiej dyskusji nad raportem Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grzmiąca Patrykowi Makowskiemu wotum zaufania.
Również jednomyślnie Radni Rady Gminy Grzmiąca zdecydowali o przyznaniu Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. W swoim wystąpieniu nasz Włodarz podziękował Radnym oraz Pani Skarbnik.

1 lipca 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (1)