Gmina Grzmiąca

Abest

Artykuły

  • Ogłoszenie

    Informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.

    Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o zgłoszenie tego faktu  w Urzędzie Gminy Grzmiąca wraz z kopią dokumentów potwierdzających dokonanie w Starostwie Powiatowym w Szczecinku zgłoszenia o przystąpieniu do robót budowlanych, w nieprzekraczalnym terminie do 07 czerwca 2021r.

    Czytaj Więcej o: Ogłoszenie