Gmina Grzmiąca

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Grzmiąca pełni Pan mgr inż. Jacek Popławski.

Kontakt e-mail: iod@grzmiaca.org.pl