Gmina Grzmiąca

Opłata

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY GRZMIĄCA

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Grzmiąca na terenie naszej gminy obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Natomiast jeżeli odpady będą zbierane jako zmieszane i nie będą posegregowane, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tych nieruchomości zamieszkałych będzie w wysokości 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Dane do przelewu za opłaty za odbiór odpadów: 

Urząd Gminy Grzmiąca

ul. 1 Maja 7

78 – 450 Grzmiąca

Nr konta bankowego
14 8562 0007 0036 0524 2000 0040

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca