Gmina Grzmiąca

Bieżące

Artykuły

Informacja dotycząca żywności z UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej informuje, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) -  podprogram na rok 2018- finansowany ze środków Unii Europejskiej został zakończony.

24 maja 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej (11)
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca żywności z UE

Nowa odsłona programu „Rodzina 500+”

Logo 500+ „Rodzina 500+” – na każde dziecko. Co się zmieni, jakie są terminy składania wniosków, Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo poniżej.

Czy po zmianach w programie „Rodzina 500+” świadczenie dostaną także rodzice jedynaków?

Tak, świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego będzie przysługiwało zarówno na pierwsze, jak i jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia.

24 maja 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej (10)
Czytaj więcej o: Nowa odsłona programu „Rodzina 500+”

Spotkanie seniorów uczestniczących w Projekcie Socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Przejdź do - Spotkanie seniorów uczestniczących w Projekcie Socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej  z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

W dniu 16 maja 2019 r. odbyło się drugie spotkanie seniorów 60+ w ramach projektu socjalnego "Żyjemy Wśród Was", organizowanego przez pracowników socjalnych GOPS. Zaproszenie na spotkanie przyjął Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Szczecinku - Pan Tadeusz Bobryk. Seniorzy mieli możliwość zapoznania się z jego kompetencjami:

24 maja 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej (9)
Czytaj więcej o: Spotkanie seniorów uczestniczących w Projekcie Socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 - burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29

  • Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1
  • Obszar: województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki
  • Ważność: od godz. 15:00 dnia 17.05.2019 do godz. 22:00 dnia 17.05.2019
  • Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
  • Uwagi: brak

Treść ostrzeżenia znajduje się w załączniku.

17 maja 2019
IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie (8)

Mammografia

Przejdź do - Mammografia

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

14 maja 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (7)
Czytaj więcej o: Mammografia

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), na wniosek Wójta Gminy Grzmiąca, zwołuję
sesję nadzwyczajną Rady Gminy Grzmiąca na dzień 16 maja 2019 roku

o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2019-2026.

3. Zamknięcie obrad sesji.

          

                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             Monika Stokowiec

14 maja 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (6)

Nabór w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W konkursie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

10 maja 2019
Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM (5)
Czytaj więcej o: Nabór w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2019 r.

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

Przejdź do - Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln. zł.

Szczegółowe informacje na stronie ARMiR link.

10 maja 2019
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (4)

Planetarium w trasie

Przejdź do - Planetarium w trasie

By poczuć się jak astronom, wystarczy podnieść głowę i spojrzeć w niebo. Jak wyglądają najbardziej znane gwiazdozbiory? Gdzie ich szukać? Czy warto? Jest okazja, by się przekonać! Planetobus wyrusza w trasę z mobilnym planetarium. Odwiedzi w tym roku 60 szkół w małych miejscowościach w całej Polsce. 9 i 10 maja pojawi się w Zespole Szkół w Grzmiącej. Projekt realizowany jest przez Centrum Nauki Kopernik wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mobilne planetarium, podróżujące Planetobusem, to duży namiot z dachem w kształcie kopuły o średnicy 5 metrów. W środku zmieści się 30 – 35 osób. Na półokrągłym „suficie” widzowie będą oglądać pokazy astronomiczne, prowadzone na żywo przez edukatorów z Kopernika. W jasny dzień zobaczą niebo pełne gwiazd, poznają najciekawsze konstelacje, układy planet i inne obiekty astronomiczne. Odwiedzą także Międzynarodową Stację Kosmiczną i dowiedzą się, co na niej robią astronauci.

9 maja 2019
Mobilne planetarium z Centrum Nauki Kopernik (3)
Czytaj więcej o: Planetarium w trasie

Program Społecznik

Przejdź do - Program Społecznik

Od wczoraj ruszył nabór na mikrodotacje i regionalne inicjatywy obywatelskie w ramach „PROGRAMU SPOŁECZNIK na lata 2019-2021” finansowanego z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Program Społecznik 2019-2021 to kontynuacja programu regrantingowego z 2017 i 2018 roku, podzielonego na 2 filary tj.

I Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje to kontynuacja Programu zrealizowanego w latach 2017 - 2018r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 4 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw. Zwiększona kwota mikrodotacji to nowość tegorocznej edycji Programu !

II Program Społecznik – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie to kontynuacja wsparcia regionalnych inicjatyw obywatelskich z 2018 roku, w ramach którego mieszkańcy regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.

 

8 maja 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (2)
Czytaj więcej o: Program Społecznik