Gmina Grzmiąca

Bieżące

Artykuły

Oferty pracy KPPD Szczecinek

KPPD Szczecinek SA Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie

ul. Dworcowa 4, 78-452 Krosino

poszukuje kandydata na stanowisko:

19 lutego 2019
KPPD Szczecinek SA Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie (22)
Czytaj więcej o: Oferty pracy KPPD Szczecinek

Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego

Przejdź do - Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłosił XV edycję konkursu gospodarczego "Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego".

Celem tego konkursu jest:

 • uhonorowanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy Ziemi Szczecineckiej w 2018 roku,
 • uhonorowanie osoby, która w sposób ponadprzeciętny wpłynęła w 2018 roku na rozwój gospodarczy powiatu,
 • promocja rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego,
 • uhonorowanie osoby, która swoimi działaniami i zaangażowaniem w sferze pozagospodarczej wpłynęła na rozwój powiatu szczecineckiego oraz przyczyniła się do jego promocji,
 • uhonorowanie wydarzenia, które w sferze pozagospodarczej sposób szczególny przyczyniło się do promocji powiatu szczecineckiego,
 • promocja lokalnych, młodych stażem, rozwojowych firm mających siedzibę na terenie powiatu szczecineckiego,
 • zachęcenie do zakładania działalności gospodarczych,
 • integracja środowiska biznesowego z samorządem.
19 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (21)
Czytaj więcej o: Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego

PRACA - pracownik produkcji

KTP - baner

19 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (20)
Czytaj więcej o: PRACA - pracownik produkcji

Bezpłatne badania kolonoskopowe

Logo - darmowa kolonoskopia

Rak jelita grubego jest jednym z najtrudniej i najpóźniej wykrywanym nowotworem. Najprostszym sposobem jego wykrycia jest kolonoskopia – endoskopowe badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

19 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (19)
Czytaj więcej o: Bezpłatne badania kolonoskopowe

Co to jest e-dowód?

LogoE-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

 • logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
 • korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.
15 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (18)
Czytaj więcej o: Co to jest e-dowód?

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Logo Gminy GrzmiącaDziałając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA NABÓR

na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 

15 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (17)
Czytaj więcej o: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

Logo Gminy GrzmiącaDziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

13 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (16)
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

Energia odnawialna w Grzmiącej

Przejdź do - Energia odnawialna w Grzmiącej

O odnawialnych źródłach energii rozmawiali Wójt Gminy Grzmiąca, Wiceprezes ALPLAN Sp. z o.o. – Bartosz Szczygieł, Prezes Sobol Sp. z o.o. – Robert Jędruszczak, przedstawiciel inwestora - Michał Jankowski oraz pracownik gminy ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki lokalami - Krzysztof Pisarek.

12 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (15)
Czytaj więcej o: Energia odnawialna w Grzmiącej

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Przejdź do - Zasady segregacji odpadów komunalnych

Zasady i obowiązki dla mieszkańców:

 1. Zbieranie odpadów komunalnych, powstałych na terenie nieruchomości, w sposób selektywny.
 2. Udostępnianie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności przez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
 3. Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz w miesiącu.
 4. Oddawanie odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 5. Utrzymanie w stanie czystości miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.
Rodzaj odpadówCzęstotliwość odbioru
Budynki jednorodzinneBudynki wielorodzinne
Odpady zmieszane co najmniej raz w miesiącu  co najmniej raz w miesiącu
Odpady segregowane  co najmniej raz w miesiącu co najmniej raz w miesiącu
Odpady zielone co najmniej raz w miesiącu w okresie
od 1 kwietnia do 31 października
 co najmniej raz w miesiącu w okresie
od 1 kwietnia do 31 października
Odpady wieogabarytowe oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
 4 razy w roku  4 razy w roku
12 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (14)
Czytaj więcej o: Zasady segregacji odpadów komunalnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Przejdź do - Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyło termin Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie należy przeprowadzić wieczorem i w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. W tym celu w Gminie Grzmiąca został powołany Gminny koordynator badania, którym została Pani Dominika Bielecka - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Badanie będzie przeprowadzone w podanym terminie w placówkach noclegowych oraz miejscach niemieszkalnych, co pozwoli określić liczbę osób bezdomnych przebywających podczas badania na terenie gminy  oraz zebrać dane socjodemograficzne o osobach bezdomnych. W celu sprawnego przeprowadzenia badania zaangażowane zostaną służby: pracownicy ośrodka pomocy społecznej, pracownicy policji,  straż gminna. 

12 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (13)
Czytaj więcej o: Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych