Gmina Grzmiąca

Informacja

4 maja 2020

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że otrzymaliśmy środki finansowe na wypłatę przyznanych stypendiów szkolnych. Przypominamy, że osoby, które mają przyznane prawo do stypendium szkolnego są zobowiązaniu do przedłożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej imiennych rachunków bądź faktur dokonania zakupów o charakterze edukacyjnym do wysokości przyznanego stypendium. Ostateczny termin na rozliczenie się faktur bądź rachunków upływa w dniu 31-08-2020 r.
Osobom, które w części rozliczyły się z rachunków lub faktur planowana wypłata świadczeń nastąpi w dniu 06 maja 2020 r.

 

                                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                      Pomocy Społecznej w Grzmiącej

                                                                                                                Iwona Fijałkowska

Autor: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej (3)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Stypendium szkolne

    Stypendium szkolne