Gmina Grzmiąca

Nowy rachunek bankowy do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3 października 2019

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 2019 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Zgodnie z powyższym od 1 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

41 8562 0007 0036 0524 2000 0330

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Informujemy również, że wpłaty dokonane na stare konto zostaną przeksięgowane na nowe.

Mieszkańcy, którzy chcą otrzymać książeczkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 muszą zgłosić to w Urzędzie Gminy Grzmiąca pokój 109 lub telefonicznie pod numerem (94) 37 368 10 wew. 57.

Bez zgłoszenia książeczka nie będzie drukowana.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (8)