Gmina Grzmiąca

Regulamin konkursu Turniej Sołectw

10 sierpnia 2019

Termin i miejsce 24 sierpnia 2019 r., godz. 14:30, stadion GLZS Zawisza

Organizator Gmina Grzmiąca

Uczestnicy mieszkańcy sołectw

Celem turnieju jest integracja sołectw Gminy Grzmiąca, aktywizacja społeczeństwa poprzez udział w różnych formach rekreacji z zakresu kultury fizycznej i sportu, propagowania idei współzawodnictwa.

Konkurs rozgrywany jest w następujących konkurencjach:

  1. Kukła – startuje 1 osoba (kobieta), konkurencja polega na 5 rzutach jajkiem do celu - kukły wykonanej przez organizatora, każda część ciała będzie inaczej punktowana,
  2. Rzut gumowcem na odległość – startuje 1 osoba.  
  3. Wyścig rydwanów - startuje kobieta i mężczyzna. Zadanie polega na pokonaniu toru przeszkód na taczce w najkrótszym czasie.
  4. Przeciąganie liny – startuje 5 osób + 1 rezerwowa, obowiązuje płaskie obuwie. System rozgrywania konkurencji będzie zależne od ilości zgłoszonych drużyn sołeckich.  
  5. Przenoszenie piłki bez używania rąk – startują 2 osoby (kobieta i mężczyzna). Konkurencja polega na pokonaniu toru przeszkód przy wspólnym przenoszeniu piłki bez użycia rąk. W konkurencji wygrywa para która pokona tor najszybciej.

Jeśli co najmniej dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów po zakończeniu wszystkich konkurencjizostanie przeprowadzona konkurencja dodatkowa dla sołtysów.

W konkurencjach punkty przyznawane są według następującego schematu:

I miejsce –10 pkt.

II miejsce – 8 pkt.,

III miejsce – 7 pkt.,

i za każde kolejne o 1 mniej do wyczerpania listy startujący.

Sołtysi lub osoby w zastępstwie sołtysa mają prawo zgłosić protest dotyczący zauważonego przez siebie naruszenia regulaminu i zasad konkurencji jeżeli
są przekonani, że sędzia mógł tego nie zauważy.

Drużyny zajmujące miejsca I – III otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2019 r. o godzinie 18:15.

 

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (2)