Gmina Grzmiąca

Konsultacje społeczne

28 kwietnia 2017

Wójt Gminy Grzmiąca ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Grzmiąca w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Grzmiąca

Autor: UG Grzmiąca