Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

Informacja

Informujemy, że wypłaty przyznanej Państwu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) nastąpią w późniejszym terminie. Wypłata stypendium szkolnego uzależniona jest od otrzymania środków finansowych z budżetu państwa. W momencie przekazania organowi dotacji na wypłatę stypendium szkolnego zostanie ono niezwłocznie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca stycznia 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

29 stycznia 2020
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej (14)
Czytaj więcej o: Informacja

„Atomowi naukowcy”

Powiększ zdjęcie Łoże%20Fakira

Dnia 21 stycznia 2020r. w naszej szkole odbył się pokaz doświadczeń przyrodniczych pt. „Atomowi naukowcy”. Podczas prezentacji uczniowie mogli zaobserwować m.in. wpływ ciśnienia atmosferycznego na implozję metalowego pojemnika, dowiedzieć się jak powstają wiry pierścieniowe, dlaczego ciekły azot wylany na dłoń jej nie zamrozi. Największe emocje wywoła pokaz tego, w jaki sposób można podpalić rękę nie parząc jej.

Podczas całego pokazu prowadzący przekazywał informacje na temat doświadczeń oraz używanych odczynników w przystępny sposób. Podkreślał, że nie wszystkie eksperymenty mogą przeprowadzać uczniowie, gdyż jest to bardzo niebezpieczne.

Prezentacja bez wątpienia dostarczyła uczniom wiele wrażeń. Była zabawa, zadowolenie i nauka poprzez aktywne uczestnictwo w eksperymencie.

28 stycznia 2020
Zespół Szkół w Grzmiącej (26)
Czytaj więcej o: „Atomowi naukowcy”

Dzień Babci i Dziadka

Powiększ zdjęcie Program%20artystyczno%20-%20muzyczny

21 stycznia 2020 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Iwinie wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą zostały zaproszone babcie i dziadkowie uczniów klas 0 - III. Goście, jak co roku, nie zawiedli i przybyli bardzo licznie. Część artystyczną przygotowały panie: Renata Piątkowska, Violetta Putek, Anna Purgal i Celina Dziuba - Bartnik . Występ wzbogaciły pięknie i wesołe tańce. Uczniowie  recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz przedstawili krótką inscenizację związaną z tym świętem. Część artystyczna zakończyła się wręczeniem  laurek i drobnych upominków wykonanych przez wnuczęta. Uroczystość umilał słodki poczęstunek przygotowany dla wyjątkowych gości. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Babcie i dziadkowie opuszczali naszą szkołę ze wzruszeniem, dziękując za miło spędzone chwile.

                                                                                                                        Anna Purgal - nauczyciel

28 stycznia 2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie (17)
Czytaj więcej o: Dzień Babci i Dziadka

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2020 r.

Powiększ zdjęcie Nieodpłatna%20Pomoc%20Prawna

Od 2 stycznia 2020 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, działających na terenie powiatu szczecineckiego tj.:

  • w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek;
  • w Urzędzie Miasta i Gminy Biały Bór przy ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór;
  • w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo;
  • w Urzędzie Gminy w Grzmiącej przy ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca;
  • w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 94 372 92 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl.

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości

27 stycznia 2020
Starostwo Powiatowe w Szczecinku (13)
Czytaj więcej o: Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2020 r.

Wybory uzupełniające w Sołectwie Przeradz

Powiększ zdjęcie Wybory%20Sołeckie

W związku ze złożoną przez Pana Henryka Wieczorka rezygnacją z pełnienia funkcji Sołtysa w sołectwie Przeradz, zorganizowane zostały wybory uzupełniające, które odbyły się 21 stycznia. Podczas spotkania w sali wiejskiej mieszkańcy większością głosów na nowego Sołtysa wybrali Panią Justynę Kopczyńską.
Gratulujemy i życzymy satysfakcji z powierzonej funkcji oraz wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań przy niesłabnącym wsparciu mieszkańców na rzecz swojej „małej ojczyzny".

Dotychczasowemu Sołtysowi Panu Henrykowi dziękujemy za współpracę, zaangażowanie oraz wszystkie lata wypełnione rzetelną pracą na rzecz społeczności Przeradza.

23 stycznia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (12)
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające w Sołectwie Przeradz

Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

informuje:

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)


projekty Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
dla stref województwa zachodniopomorskiego


zostaną skierowane do konsultacji społecznych.

Dokumenty dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:30.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i wniosków do projektów dokumentów.

22 stycznia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (11)
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Logo Gminy GrzmiącaDziałając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA NABÓR

na członków komisji konkursowej

opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 

21 stycznia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (10)
Czytaj więcej o: Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Logo Gminy GrzmiącaDziałając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XV/81/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

21 stycznia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (9)
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Poszukiwany kandydat na stanowisko pracy pracownik gospodarczy

Powiększ zdjęcie praca

Wójt Gminy Grzmiąca poszukuje kandydata na stanowisko pracy pracownik gospodarczy. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, u Pani Anny Michalskiej pod numerem telefonu 0 94 37 368 10 (wew 60) lub pod adresem e-mail: anna.zielinska@org.pl.

 

17 stycznia 2020
Wójt Gminy Grzmiąca (7)
Czytaj więcej o: Poszukiwany kandydat na stanowisko pracy pracownik gospodarczy

Ogłoszenie o sprzedaży autobusów

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

ogłasza

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

niżej opisanych pojazdów:

17 stycznia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (5)
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o sprzedaży autobusów