Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

Młody rolnik 2020 - dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinansowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące –
do 1 sierpnia 2020 r.

To już kolejny - 6 - nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys.

1 czerwca 2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2)
Czytaj więcej o: Młody rolnik 2020 - dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Informacja

Powiększ zdjęcie Plakat

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, że od 1 czerwca br. Urząd Gminy Grzmiąca jest otwarty dla interesantów. Za sprawą poluzowanych obostrzeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964), od poniedziałku, przy zachowaniu wymogów sanitarnych można osobiście załatwić sprawy urzędowe. Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do Urzędu. Liczba interesantów w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu będzie jednak ograniczona. Przy każdym stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba. W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu proszę o wcześniejsze telefoniczne ustalenie wizyty i umówienie się na konkretną godzinę z pracownikiem merytorycznym.

                                                                                                                         Wójt Gminy Grzmiąca
                                                                                                               
                                                                                                                             Patryk Makowski

1 czerwca 2020
Wójt Gminy Grzmiąca (1)
Czytaj więcej o: Informacja

„Działaj Lokalnie” – zapraszamy na szkolenie online

Powiększ zdjęcie Plakat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w ramach programu Działaj Lokalnie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców programu ,, Działaj Lokalnie’’, które odbędzie się online już 29 maja 2020 r. (piątek) o godzinie 12:00. Szkolenie będzie trwało max. 40 minut.

Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia Programu „Działaj Lokalnie”, zasady aplikowania za pośrednictwem generatora oraz praktyczne informacje przy wypełnianiu wniosków elektronicznych na lokalny konkurs grantowy.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Działaj Lokalnie pod numerem telefonu 94-37-292-63.

29 maja 2020
Lokalna Grupa Działania "POJEZIERZE RAZEM" w Szczecinku (23)
Czytaj więcej o: „Działaj Lokalnie” – zapraszamy na szkolenie online

Wójt Gminy Grzmiąca Ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XV/81/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok."

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

27 maja 2020
Wójt Gminy Grzmiąca (21)
Czytaj więcej o: Wójt Gminy Grzmiąca Ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Wójt Gminy Grzmiąca zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 25 października 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

ZAPRASZA

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2020 roku

27 maja 2020
Wójt Gminy Grzmiąca (20)
Czytaj więcej o: Wójt Gminy Grzmiąca zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 2020
Wójt Gminy Grzmiąca, Przewodnicząca Rady Gminy Grzmiąca (19)
Czytaj więcej o: Dzień Samorządu Terytorialnego

Informacja dotycząca uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu obniżenia dochodów w związku z epidemią COVID-19

„Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.”


„Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.”

27 maja 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (18)
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu obniżenia dochodów w związku z epidemią COVID-19

Program Czyste Powietrze - nowe zasady

Powiększ zdjęcie Broszura

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 • nowy regulamin naboru wniosków.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  - dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  - dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.
15 maja 2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (13)
Czytaj więcej o: Program Czyste Powietrze - nowe zasady

Pakiet pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Powiększ zdjęcie pakiet%20pomocy%20-%20BGK

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.
Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji Komisji Europejskiej, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Wszystkie zaangażowane instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań.

Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem w ramach Tarczy Antykryzysowej podzielony został według wielkości przedsiębiorstw: dla mikro, małych, średnich i dużych firm.

 

14 maja 2020
Bank Gospodarstwa Krajowego (12)
Czytaj więcej o: Pakiet pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Grzmiąca

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję

XXI sesję Rady Gminy Grzmiąca 14 maja 2020 roku, o godzinie 15.00,

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

11 maja 2020
Biuro Rady Gminy Grzmiąca (11)
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Grzmiąca