Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego

Powiększ zdjęcie Statuetki%20Mocarz%20Gospodarczy%20Powiatu%20Szczecineckiego

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłosił XV edycję konkursu gospodarczego "Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego".

Celem tego konkursu jest:

 • uhonorowanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy Ziemi Szczecineckiej w 2018 roku,
 • uhonorowanie osoby, która w sposób ponadprzeciętny wpłynęła w 2018 roku na rozwój gospodarczy powiatu,
 • promocja rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego,
 • uhonorowanie osoby, która swoimi działaniami i zaangażowaniem w sferze pozagospodarczej wpłynęła na rozwój powiatu szczecineckiego oraz przyczyniła się do jego promocji,
 • uhonorowanie wydarzenia, które w sferze pozagospodarczej sposób szczególny przyczyniło się do promocji powiatu szczecineckiego,
 • promocja lokalnych, młodych stażem, rozwojowych firm mających siedzibę na terenie powiatu szczecineckiego,
 • zachęcenie do zakładania działalności gospodarczych,
 • integracja środowiska biznesowego z samorządem.
19 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (21)
Czytaj więcej o: Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego

PRACA - pracownik produkcji

KTP - baner

19 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (20)
Czytaj więcej o: PRACA - pracownik produkcji

Energia odnawialna w Grzmiącej

Powiększ zdjęcie Spotkanie%20dotyczące%20budowy%20wiatraków

O odnawialnych źródłach energii rozmawiali Wójt Gminy Grzmiąca, Wiceprezes ALPLAN Sp. z o.o. – Bartosz Szczygieł, Prezes Sobol Sp. z o.o. – Robert Jędruszczak, przedstawiciel inwestora - Michał Jankowski oraz pracownik gminy ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki lokalami - Krzysztof Pisarek.

12 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (15)
Czytaj więcej o: Energia odnawialna w Grzmiącej

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Powiększ zdjęcie Kartonowy%20domek%20w%20ludzkich%20dłoniach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyło termin Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie należy przeprowadzić wieczorem i w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. W tym celu w Gminie Grzmiąca został powołany Gminny koordynator badania, którym została Pani Dominika Bielecka - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Badanie będzie przeprowadzone w podanym terminie w placówkach noclegowych oraz miejscach niemieszkalnych, co pozwoli określić liczbę osób bezdomnych przebywających podczas badania na terenie gminy  oraz zebrać dane socjodemograficzne o osobach bezdomnych. W celu sprawnego przeprowadzenia badania zaangażowane zostaną służby: pracownicy ośrodka pomocy społecznej, pracownicy policji,  straż gminna. 

12 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (13)
Czytaj więcej o: Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Projekt "NEED zamiast NEET - Zachodniopomorskie".

Powiększ zdjęcie Plakat%20szkolenia-staże-praca

Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. ,,NEED zamiast NEET – Zachodniopomorskie’’, który ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

 1. Mieszkają w województwie zachodniopomorskim
 2. Są w wieku 18-29 lat.
 3. Są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo lub pracującymi na umowę cywilno-prawną lub uczniami studiów zaocznych
 4. Chcą podnieść swoje kwalifikacje i odbyć płatny staż z możliwością zatrudnienia
7 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (9)
Czytaj więcej o: Projekt "NEED zamiast NEET - Zachodniopomorskie".

Spotkanie z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą

Powiększ zdjęcie Spotkanie%20z%20Wicemarszałkiem

Wczorajsze spotkanie Granty sołeckie 2019 z udzialem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na spotkaniu informacyjnym Wicemarszałek zaprezentował nam możliwości uzyskania wsparcia w ramach ogłoszonych konkursów takich jak:

7 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (7)
Czytaj więcej o: Spotkanie z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą

Mały Wojownik Wojtuś

Powiększ zdjęcie Plakat%20na%20bal%20charytatywny%20dla%20Wojtusia

Zapraszamy w piątek (1.02.2019 r.) przed telewizory. W telewizji TVP3 Szczecin, w programie "WOKÓŁ NAS" o godzinie 18:50 zobaczymy reportaż poświęcony małemu Wojtusiowi Matczakowi, jego rodzinie oraz armii ludzi o wielkim sercu.

31 stycznia 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (26)
Czytaj więcej o: Mały Wojownik Wojtuś

Granty sołeckie 2019

Powiększ zdjęcie Plakat%20dotyczy%20konkursu%20Granty%20sołeckie%202019

Zapraszamy sołtysów gminy Grzmiąca na spotkanie informacyjne z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzępą, które odbędzie się 6 lutego 2019 r. o godzinie 16:00 w sali w  Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej.

Spotkanie poświęcone będzie możliwości uzyskania wsparcia w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2019”.
Konkurs skierowany jest do gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego.

30 stycznia 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (23)
Czytaj więcej o: Granty sołeckie 2019

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny - logo

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

8 stycznia 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej (2)
Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny

Zawiadomienie Wójta Gminy Grzmiąca

Wójt Gminy Grzmiąca na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), zawiadamia, że Rada Gminy Grzmiąca w dniu 29 listopada 2018 r. podjęła uchwałę Nr II/5/2018 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Na podstawie ww. uchwały ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

21 grudnia 2018
Urząd Gminy Grzmiąca (29)
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Wójta Gminy Grzmiąca