Zwrot podatku akcyzowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2020

Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Grzmiąca, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

  • od 3 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  • od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producenci rolni mogą składać w Urzędzie Gminy Grzmiąca w pokoju 212. 

Do wniosku należy  dołączyć faktury  VAT   stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do  31 stycznia 2020 r. oraz w przypadku posiadania bydła informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) w gospodarstwie za 2019 rok.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. stanowi sumę:

a) stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

1 zł * 100zł * powierzchnia użytków rolnych

b) iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

(1 zł * 30) * (suma dużych jednostek przeliczeniowych bydła /12)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego oraz załącznik można pobrać ze strony internetowej: http://bip.grzmiaca.org.pl/index.php?id=13574

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (10)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat

    Plakat