Wsparcie po pożarze w firmie Opak w Szczecinku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2019

W związku z tragicznym w skutkach pożarem w zakładzie Opak w Szczecinku, w trybie nadzwyczajnym powołany został sztab kryzysowy. Przedstawiciele samorządu powiatowego – Robert Fabisiak Wicestarosta, jednostek organizacyjnych powiatu, służb, straży i inspekcji, jak również przedstawiciele Miasta Szczecinka, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas posiedzenia 12 sierpnia, uzgodnili plan pomocy dla właściciela firmy Opak oraz ponad 200 pracowników.

- „Dzisiaj po pożarze w firmie Opak zwołaliśmy w starostwie zespół Zarządzania Kryzysowego. Od jutra w PUP będzie dyżurował pracownik, który ma informować pracowników Opak o ich sytuacji, możliwym wsparciu czy procedurze uzyskania w trybie szybkim statusu bezrobotnego w wypadku zakończenia pracy w Opak. Jestem w bezpośrednim kontakcie z WINB, i Komendantem Straży Pożarnej. Jako samorząd powiatowy chcemy przygotować wniosek do Ministerstwa Rodziny i Pracy o wsparcie finansowe pracowników. Poprosiliśmy szefa szczecineckiego ZUS o specjalne procedury w sprawie odciążenia firmy Opak. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ocenia stan obiektów i zagrożenie budowlane. Wszelka pomoc i wsparcie dla właścicieli firmy są dzisiaj bardzo potrzebne-jeśli są takie propozycje prosimy o kontakt z moim pełnomocnikiem d/s kryzysowych p. Sebastianem Koreckim.” – napisał tuż po spotkaniu na swoim profilu społecznościowym Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki.

Wyznaczono także osoby, które udzielają informacji zarówno pracownikom firmy Opak jak i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób chcą pomóc w tej wyjątkowo trudnej sytuacji:

Sebastian Korecki – pełnomocnik Starosty ds. zarządzania kryzysowego tel. 606 387 939, e-mail: wzk@powiat.szczecinek.pl;

Edyta Wieleba-Matyśniak tel. 94 37 29250, 512 156 726, e-mail: e.wieleba@powiat.szczecinek.pl

- „Po ustaleniu sytuacji firmy i określeniu kierunku dalszych działań podejmowanych przez przedsiębiorcę PUP w Szczecinku postara się dołożyć wszelkich starań i wychodzić naprzeciw potrzebom zakładu oraz jego pracowników” – powiedział Maciej Batura Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędzie Pracy w Szczecinku.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku została wyznaczona osoba do udzielania informacji dla pracowników OPAKU. Osoby poszkodowane poszukujące pomocy wynikające z sytuacji zatrudnieniowej będą obsługiwane w pokoju nr 12 na I piętrze i pod numerami telefonów: 94 37 53 931 lub 94 37 28888.

Dodatkowo Starosta Szczecinecki oraz Wicedyrektor PUP w Szczecinku prowadzą rozmowy z potencjalnymi pracodawcami, którzy chcą zatrudnić pracowników Opaku. Udało się już uzgodnić, iż 21 sierpnia od godz. 10:00 w siedzibie PUP w Szczecinku, odbędzie się giełda pracy dla zatrudnionych w Opaku. Firma Meble Negro w Czarnem oferuje aż 50 miejsc pracy wraz z organizacją przewozu pracowników. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP w Szczecinku – telefony kontaktowe jak wyżej.

- „Pracownicy, którzy będą potrzebować wsparcia psychologicznego bądź pedagogicznego (terapeuty rodzinnego) będą je mieli zagwarantowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W celu umówienia ze specjalistą prosimy o kontakt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wiatracznej 1, w pokoju nr 7 i pod nr telefonu 94 72 37 111” – zadeklarowała Małgorzata Kubiak-Horniatko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Dyrektor podjęła także rozmowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu pozyskania wsparcia dla niepełnosprawnych pracowników Opaku.

Mieszkańcy  Szczecinka zatrudnieni w firmie Opak, znajdujący się w trudnej sytuacji bytowej, mogą zwrócić się o pomoc do  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECINKU przy ul. Wiejskiej 4. Mieszkańcy innych miejscowości zgłaszają się do ośrodków pomocy społecznej według swojego miejsca zamieszkania.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pokoju nr 3 lub 6 do pracowników pierwszego kontaktu (pokoje przy głównym wejściu do Ośrodka, na parterze codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00, w czwartki od 8:00 do 16:00. Zgłaszając się o pomoc proszę zabrać: dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, m. in.:

 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc poprzedzający zgłoszenie;
 • decyzje i odcinki rent i emerytur;
 • rachunki potwierdzające wydatki mieszkaniowe, spłatę pożyczek, kredytów;
 • rachunki potwierdzające koszty leczenia;
 • kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby;
 • inne obrazujące sytuację rodziny.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni roboczychod daty otrzymania zgłoszenia o potrzebie przyznania świadczenia w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu. Wnioski o pomoc rozpatrywane będą indywidualnie w zależności od sytuacji osoby lub rodziny.

Informacje na temat możliwych form pomocy można uzyskać również pod nr telefonów: 94 37 280 34 i 94 37 280 03, codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00, w czwartki od 8:00 do 16:00.

Działania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Autor: Starostwo Powiatowe w Szczecinku (5)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Pożar w firmie OPAK

  Pożar w firmie OPAK