Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2019

Gmina Grzmiąca informuje, że zamierza wnioskować o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina. Odbiorcami końcowymi projektu są osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie, złożonego przez gminę oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie między gminą a Urzędem Marszałkowskim.

Projekty kierowane są do osób fizycznych będących:

  • właścicielem domów jednorodzinnych,
  • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu),
  • właścicielem budynków jednorodzinnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Poprawa jakości powietrza na terenach o zidentyfikowanych problemach związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych oraz realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej (jedynie w przypadku opłacalności ekonomicznej przyłączenia).

Projekt może dotyczyć jedynie likwidacji źródeł ciepła opartego o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe)i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu dotyczy to obszarów zgazyfikowanych-tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy.

Wysokość dofinansowania:

  • 7 500 zł - na wymiane żródła ciepła;
  • 300 zł - na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektów proszone są o wypełnienie ankiet, zamieszczonej jako załącznik i przesłanie jej lub dostarczenie do Urzędu Gminy Grzmiąca (pokój 104) do 21 czerwca 2019 r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje oraz regulamin są dostępne na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w Urzędzie Gminy Grzmiąca, w pokoju 104 lub pod numerem telefonu 94 37 368 10 wew. 43.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (15)

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Smog

    Smog