Nabór w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W konkursie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

O dotacje mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe (m. in. fundacje, stowarzyszenia,uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich
    wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
  • stowarzyszenia zwykłe,
  • oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
  • grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
  • grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie).

Termin składania wniosków: 7 maja - 6 czerwca 2019 r.
Kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną, poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie: http://www.lgd.szczecinek.pl/index.php/601-nabor-w-ramach-programu-dzialaj-lokalnie-w-2019-r

Autor: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM (5)