Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM ogłoszenie o konkursie nr 2/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2019

Obrazek LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu: 2/2019.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Ogłoszenie nr 2/2019 ukierunkowane jest na cel ogólny 2, cel szczegółowy 2.2 dla realizacji przedsięwzięcia 2.2.1 – Przedsiębiorcza społeczność; poprzez realizację działań, w tym w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych.

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście i bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. Warcisława IV nr 16, pokój nr 101, 78-400 Szczecinek.

Forma wsparcia: 

a) refundacja poniesionych kosztów;

b) do 90 % kosztów kwalifikowalnych;

c) dla jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) poziom wsparcia wynosi nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość limitu środków: 150 000,00  zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy,-).

Szczegółowe informacje: dotyczące naboru tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać: od pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM: tel./fax: 0-94-37-292-63 oraz drogą e-mail: biuro@lgd.szczecinek.pl lub koordynator@lgd.szczecinek.pl .

 

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (23)