UWAGA STOWARZYSZENIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2019

Przypominamy, że do 31 marca 2019 roku musicie:

  1. Sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 rok. W tym roku po raz pierwszy należy go sporządzić w formie elektronicznej! Sporządzone sprawozdanie należy podpisać również do 31 marca i tylko elektronicznie (podpis elektroniczny lub profil zaufany).
  2. Wypełnić i przesłać do Urzędu Skarbowego deklarację CIT-8 za 2018 rok.

Deklaracja musi być podpisana przez osoby reprezentujące stowarzyszenie i przesłana w formie dokumentu elektronicznego (tylko za pomocą podpisu elektronicznego - można przesłać przez pełnomocnika).

Szczegółowe informacje.

W urzędzie gminy pomocą służy Sekretarz Gminy Grzmiąca Pani Aleksandra Lachowska.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (21)