Gmina Grzmiąca przystąpiła do Programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2018

Zapraszamy Państwa do składania wniosków o wydanie Kart. Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej przez mieszkańców Gminy Grzmiąca.

Wsparciem objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci oraz osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.

 O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

  • rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
  • rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem,
  • rodzinne domy dziecka.

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26 roku życia dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat na czas nieokreślony. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora na stronie internetowej www.rodzina.wzp.pl, w zakładce wykaz ulg.

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny do pobrania na stronie: tutaj

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskie Karty Seniora do pobrania na stronie: tutaj

Bliższych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej w pok. nr 9 lub tel. 94 373 68 10.

Autor: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej (11)