Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM ogłasza kolejne nabory wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEMinformuje, że na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Nabory wniosków” zostały zamieszczone ogłoszenia dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (konkurs nr 4/2018), promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych i zachowania dziedzictwa lokalnego (konkurs nr 5/2018 i 1/OW/2018) oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (2/OW/2018).

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Autor: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM (2)