Pasowanie na Czytelnika

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2018

W popularnym wierszyku dla dzieci, chłopiec zapytany: - Kto ty jesteś? odpowiada: - Polak mały. Od najmłodszych lat uczymy dzieci, że powinny kochać ojczyznę. Ale jak kochać coś tak abstrakcyjnego do wyobrażenia? Istnieje gotowa instrukcja mówiąca jak zostać patriotą - Poradnik Małego Patrioty mówi: szanuj to, co wspólne i służy nam wszystkim, bądź dumny z tego, że jesteś Polakiem/Polką, poznawaj historię swojego kraju, zbieraj piątki i szóstki, bo Polska potrzebuje mądrych obywateli, pomagaj innym. Jednak, jak głosi stara prawda, to nie instrukcja/teoria, ale praktyka, czyni mistrza.

Rok 2018 ogłoszono Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości - „Rokiem dla Niepodległej”. Stąd pomysł, by tegoroczne pasowanie na czytelnika, które odbyło się 11 kwietnia 2018 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Grzmiącej, nawiązywało do tematu patriotyzmu. Wśród zaproszonych byli rodzice uczniów klasy I, przewodnicząca Rady Rodziców pani Aleksandra Cygan oraz wicedyrektor ZS w Grzmiącej pani Jolanta Kowalczyk.

Nauczyciel bibliotekarz pani Danuta Biegańska zorganizowała i przeprowadziła imprezę w oparciu o metodę tzw. grywalizacji wykorzystującej elementy gry, której istotnymi składnikami są rywalizacja i zaskoczenie między biorącymi w niej udział grupami.

Pierwszym z zadań, z którymi mieli zmierzyć się kandydaci na czytelników, był sprawdzian ze znajomości hymnu - uczniowie otrzymali zadanie zaśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”, a następnie uzupełnienia brakujących wyrazów w jego tekście.

Artystycznymi przerywnikami podczas gry były prezentacje utworów poety, „który uczył dzieci najlepiej kochać Polskę”, autora „Katechizmu polskiego dziecka” - Władysława Bełzy. Uczeń klasy I podczas występu zadawał sobie pytanie postawione w tytule wiersza „Czym będę?”. Inni uczniowie klasy I przypomnieli słynny utwór, którego dawniej uczyły matki razem z pacierzem - „Kto Ty jesteś?”. Kolejny wiersz tegoż autora - „Ziemia rodzinna”, przedstawił uczeń klasy gimnazjalnej Hubert Denis.

Kolejne dwa zadania związane były z symbolami narodowymi - pierwsze „Jaka to flaga?” polegało na przyporządkowaniu 6 flagom nazw państw krajów UE, drugie - ułożeniu z rozsypanki polskiego godła.Chwilę później dzieci rozwiązywały test wiedzy z cyklu „prawda czy fałsz?”. Pytania sprawdzały znajomość faktów dotyczących Polski.

Następne zadanie to „Kalendarz Małego Patrioty”. Świętowanie rocznic doniosłych wydarzeń z historii swojego kraju to nieodłączny element postawy patriotycznej. Na każde z pytań „Jakie to święto?”, ilustrowane slajdem prezentacji multimedialnej, przypadały trzy odpowiedzi. Grupy wykazały się bardzo dobrą znajomością polskich świąt oraz pieśni patriotycznych, do których nawiązywała kolejna konkurencja. W ramach Nagrody dla Publiczności uczniowie wykonali piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Podczas tego występu na twarzach wielu osób zgromadzonych w sali malowało się wzruszenie.

Pani wicedyrektor Jolanta Kowalczyk uznała, że pierwszoklasiści świetnie poradzili sobie z zadaniami, potwierdzając tym samym, że posiadają ogromną wiedzę i wspaniale czytają. Tym samym dała sygnał, że można przystąpić do aktu pasowania na Czytelnika. Stwierdziła również, że wysoki poziom wiedzy uczniów o Polsce pozwala na wręczenie im dyplomów Małego Patrioty - dokumentu potwierdzającego przygotowanie do kolejnego szczebla Mądrego Polaka. Panie: przewodnicząca Rady Rodziców, wicedyrektor Zespołu Szkół , asystujące pierwszoklasistom Mamy wręczyły dzieciom książki „Kto Ty jesteś”, zbiorki poezji Władysława Bełzy, ufundowane przez Radę Rodziców, pamiątkowe zakładki z Fundacji ABC XXI CPCD i słodkie upominki. Bohaterowie uroczystości złożyli przyrzeczenie, nastąpił akt pasowania na Czytelnika.

Organizator imprezy Danuta Biegańska oraz zaangażowani nauczyciele: Barbara Brzozowska, Agnieszka Szpulak, Celina Regulska, Anna Ludwiczak, Krzysztof Trybulski, Anna Lisińska i Arkadiusz Rosiński mają nadzieję, że uroczystość nie tylko wprowadziła uczniów klasy pierwszej w krąg czytelników biblioteki, ale także pokazała im czym jest patriotyzm i dlaczego na pytanie: - Kto ty jesteś? - z całym przekonaniem mogą odpowiedzieć: - Polak mały.

Autor: Danuta Biegańska (5)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Bohaterowie uroczystości w trakcie zadania z cyklu prawda czy fałsz

  Bohaterowie uroczystości w trakcie zadania z cyklu prawda czy fałsz

 • Powiększ zdjęcie Grupa Czerwonych w trakcie zadania rozpoznawania flag

  Grupa Czerwonych w trakcie zadania rozpoznawania flag

 • Powiększ zdjęcie Pierwszaki podczs hymnu

  Pierwszaki podczs hymnu

 • Powiększ zdjęcie Rodzice zawsze w asekuracji poczynań najmłodszych

  Rodzice zawsze w asekuracji poczynań najmłodszych

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie klasy I w recytacji wiersza Kto Ty jesteś

  Uczniowie klasy I w recytacji wiersza Kto Ty jesteś

 • Powiększ zdjęcie Upominki dla dzieci

  Upominki dla dzieci

 • Powiększ zdjęcie Zadanie układanie rozsypanki - Godło Polski

  Zadanie układanie rozsypanki - Godło Polski

 • Powiększ zdjęcie Grupa Żółtych szybko przyporządkowuje nazwy

  Grupa Żółtych szybko przyporządkowuje nazwy