Projekt stażowo - szkoleniowy dla osób nieaktywnych zawodowo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2018

Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" zaprasza do uczestniczenia w nowym projekcie stażowo - szkoleniowym dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku ponad 30 lat. Projekt realizowany jest na terenie całego woj. zachodniopomorskiego, natomiast na terenie pow. szczecineckiego punkt rekrutacyjny znajduje się w siedzibie Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"

Dla osób oraz firm/organizacji zainteresowanych projektem: szczegóły oraz rekrutacja pod telefonem 697 755 214 / 505 061 420 lub bezpośrednio w naszym Punkcie Rekrutacyjnym dla pow. szczecineckiego - w siedzibie Fundacji MiW: poczynając od 8 maja w siedzibie Fundacji : 8 i 9 maja w godz. 9.00 - 18.00, w pozostałe dni funkcjonowania biura Fundacji: od wtorku do czwartku w godz. 13.00-18.00.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia 300 os. (w tym 180 kobiet) biernych zawodowo, zamieszkujących wyłącznie obszar Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w terminie 01.04.2018 r.– 31.12.2019 r. kompleksowego wsparcia w ramach projektu, ukierunkowanego na trwałą aktywizację zawodową Uczestników Projektu (UP).

Grupę docelową projektu stanowią osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 1. Zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskiego, gminy Specjalnej Strefy Włączenia (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu)
 2. Będące osobami biernymi zawodowo,
 3. Będące osobami w wieku 30 lat i więcej,
 4. Znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami (ON),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3),

 Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostanie 300 osób (180 Kobiet i 120 Mężczyzn), w tym 150 osób z niepełnosprawnościami.

 Zaplanowane działania:

 Projekt zakłada następujące formy wsparcia Uczestników/Uczestniczek projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 300 UP
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy dla 90 UP
 3. Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe dla 210 UP
 4. Wysokiej jakości zamknięte szkolenia zawodowe dla 300 UP ( za udział w szkoleniach zawodowych stypendium ok. 997 zł za miesiąc)
 5. Wysokiej jakości staże zawodowe dla 210 UP (stypendia za trwające średnio 3-5 miesięcy staże: ok. 997 zł miesięcznie).
 6. Dodatkowo przewidywane jest finansowe wsparcie dla opiekuna stażystów (dla firmy przyjmującej na staż: 500zł brutto miesięcznie jako dodatku do wynagrodzenia opiekuna max 3 stażystów).

Obok tego:

 • ubezpieczenie społeczne na okres szkoleń i stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • wyżywienie podczas szkoleń,

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania

Serdecznie pozdrawiamy!

Mariusz Michalski

Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza"

Adres: ul. W. Bartoszewskiego 12/12, SP 11

78-401 Szczecinek 3

Tel. 697-755-214

Strona www

 

Autor: Mariusz Michalski (3)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Logo Aktywuj Siebie

  Logo Aktywuj Siebie