Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2018

W okresie wakacji 2018 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, na których wypoczynek łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • wad postawy i chorób układu ruchu,
  • chorób układu oddechowego.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci jest bezpłatny i trwa 21 dni.

Dowóz dzieci na miejsce wypoczynku organizowany jest przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

  • Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w: Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu w terminie od 09.07.2018 r. do 29.07.2018 r.
  • Turnus  rehabilitacyjny dla dzieci  z chorobami układu oddechowego zostanie zorganizowany w: Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu w terminie od 11.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

Wymagany wiek dziecka 7 - 15 lat dzieci urodzone w latach 2003-2011.

Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, który wypełnia lekarz POZ lub lekarz specjalista, u którego dziecko jest leczone wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

(Wniosek dostępny jest w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie i podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl)

Termin złożenia wniosku do dnia 30.05.2018 r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje data złożenia wniosku)

Autor: Katarzyna Szczepańska – KRUS Szczecinek (6)