Apel do Mieszkańców Gminy Grzmiąca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2017

Szanowni Państwo,

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku,niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy, a nie korzystają z pomocy naszego ośrodka.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

CO ROBIĆ?

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do:

  • alarmowania o zagrożeniach (Straż Gminna, Policja, Pogotowie, Ośrodek Pomocy Społecznej),
  • pomocy międzysąsiedzkiej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Także obok osób, które z niewiadomych przyczyn leżą na ulicy. Zamarznięcie grozi każdemu, niezależnie czy jest chory, trzeźwy czy pijany.

CEL NASZEGO APELU?

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez nas wspólnie działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej Gminy oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, starszych, niepełnosprawnych.

Pragniemy podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współpraca oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców we wspieraniu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej apelują, by powiadamiać odpowiednie służby telefonicznie lub osobiście, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, jednocześnie zwracamy się z prośbą o informację o osobach potrzebujących wsparcia.

Najważniejsze numery telefonów

  • Pogotowie Ratunkowe: telefon alarmowy 999 lub 112,
  • Policja: telefon alarmowy 997,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej: ul. 1 Maja 7, tel. 94 37-368-10,
  • Straż Gminna: Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, tel. 94 37 368-10.
Autor: Iwona Fijałkowska – Kierownik GOPS Grzmiąca (14)