Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Kompleksowa przebudowa ulicy Spółdzielczej

Wczoraj (28 lutego br.) odbyło się podpisanie pierwszej umowy w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Spółdzielczej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzmiąca" z przedstawicielem Wykonawcy robót - POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
 
Z ramienia POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. umowę parafował Pełnomocnik Pan Przemysław Kowalczyk, Gminę Grzmiąca zaś reprezentował Wójt Patryk Makowski przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Golczyk.

 

W wydarzeniu uczestniczyła również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Golińska, Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego ds. Rozwoju Relacji Społecznych Zespół Północ Pani Anna Pawlak Pawlak oraz Radna Rady Gminy Grzmiąca Magdalena Strzelec.


Pierwotnie wartość całego zadania została oszacowana na kwotę 1.815.600,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawca robót złożył korzystniejszą ofertę opiewającą na 1.199.942,74 zł. Promesa wystawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi 1.133.945,89 zł, co stanowi 94,50 % ostatecznej wartości inwestycji, przy udziale własnym Gminy Grzmiąca a realizację Inwestycji w wysokości: 65.996,85 zł, co stanowi 5,50 % ostatecznej wartości Inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania.


W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa ulicy Spółdzielczej na odcinku ok. 500 m w miejscowości Grzmiąca. Zostaną wykonane m.in. roboty rozbiórkowe wraz z korytowaniem, nowe podbudowy, jezdnia z nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych, ciągi piesze z kostki betonowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1258Z.


Warto przypomnieć, że Gmina Grzmiąca otrzymała także promesy wstępne na realizację następujących inwestycji:

  • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszałki (cześć ul. Polnej i ul. Szkolnej) 2.292.098,00 zł
  • poprawa efektywności energetycznej budynku Klubu Seniora w Krosinie wraz z jego modernizacją i zagospodarowaniem terenu 1.155.699,00 zł

Piszą o nas:

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo